Vis meny
Solkollen går nasjonalt!

Solkollen går nasjonalt!

En avtale med den landsdekkende barnehagekjeden Læringsverkstedet gjør at Filadelfia sin drøm om å ta Solkollen nasjonalt nå kan realiseres

  |   Av: Lasse Rosten  |   22.06.2016  |   Barnehage

 

PRESSEMELDING

Kristiansand / Jessheim 22.06.2016

Læringsverkstedet overtar som hovedaksjonær i Solkollen barnehager og blir hovedansvarlig for videre satsning, med Filadelfia som en viktig medeier og partner videre. Avtalen er gjeldende fra og med 01.09.2016.

Filadelfia har lenge hatt en drøm om å satse nasjonalt med sitt solide barnehagekonsept.
Avtalen innebærer at Læringsverkstedet og Filadelfia skal jobbe tett sammen som eiere i den videre driften av Solkollen barnehagene lokalt. Og med utgangspunkt i de 4 Solkollen barnehagene i Kristiansand skal de jobbe for å etablere en nasjonal barnehagekjede med utvidet formålsparagraf.

Solkollen fortsetter med samme navn, konsept og struktur. For barn, foreldre og ansatte i Solkollen barnehagene medfører dette derfor ingen vesentlige endringer.

Læringsverkstedet er en av Norges største private barnehageaktører og den eneste nasjonale private kjeden hvor begge eierne er pedagoger (ekteparet Randi Lauvland Sundby og Hans Jacob Sundby). De tenker langsiktig, og jobber for at både barn, foreldre/foresatte og ansatte skal ha det trygt og godt i barnehagen. Læringsverkstedet har over 160 barnehager i Norge, og tar vare på flere tusen barn hver dag. Til sammen er det over 4000 ansatte. Læringsverkstedet har sitt hovedkontor på Jessheim utenfor Oslo hvor administrasjonen består av ca. 45 ansatte. Partene har avtalt å etablere et hovedkontor i Kristiansand for utvikling av Solkollen konseptet og den nye kjeden.

Filadelfia i Kristiansand har gjennom 15 år som eier utviklet Solkollen til en merkevare med anerkjente og veldrevne barnehager. Solkollen har utvidet formålsparagraf og en god forankring i kristne verdier og tradisjon. Barnehagens virksomhetsplan sier blant annet at «Solkollen barnehage skal være en del av «den gode barndom» med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende og utviklende fellesskap». Barna i Solkollen skal oppleve seg sett, hørt og bli møtt av kjærlighet.

”Solkollen barnehager er en sterk merkevare og aktør i sitt distrikt. De har jobbet målrettet og er godt forankret med verdier og tradisjon. Det skal bli spennende å samarbeide videre med Solkollen!” sier eierne av Læringsverkstedet, Randi og Hans Jacob Sundby.

”Det har ikke vært i vår tanke å selge oss ut av oss barnehagene, men når vi kom i kontakt med Læringsverkstedet og fant felles mål i å etablere en nasjonal kjede av barnehager med utvidet formålsparagraf, fant vi raskt frem til en felles visjon. Det ble klart for oss at dette var vår mulighet til å få vår drøm oppfylt. Den drivkraften, kompetansen og de ressursene som Læringsverkstedet besitter var den utløsende faktoren for å kunne satse nasjonalt” sier ledelsen i Filadelfia.

Læringsverkstedet og Solkollen kan kontaktes ved spørsmål.

For mer informasjon:
www.laringsverkstedet.no       www.solkollen.no


Kontaktinfo:
Læringsverkstedet:    Hans Jacob Sundby, Tlf 920 80 702,  E-post:
Solkollen Barnehage/Filadelfia:   Lars Agnar Rosten,  Tlf  992 51 500,   E-post:

 

 

Kontaktinfo

Læringsverkstedet:
Hans Jacob Sundby
Tlf 920 80 702
E-post:

Solkollen Barnehage/Filadelfia:
Lars Agnar Rosten
Tlf  992 51 500
E-post: