Vis meny
Støtt menigheten økonomisk

Støtt menigheten økonomisk

Vær med å støtt arbeidet til Filadelfia Kristiansand. Du kan enkelt vippse til 8585 og også samtidig registrere deg for skattefradrag direkte i Vipps.

  |   Av: Terje Tveit  |   02.01.2019  |   Menighet

Mange velger å gi sin gave som kollekt i forbindelse med menighetens møter, men en enda større andel velger å benytte seg av menighetens ordning for givertjeneste. Fordelen med sistnevnte er at menigheten gjennom PSGS (Pinsevennenes Sentralregistrering av Gaver med Skattefradrag) er godkjent for skattefradrag på alle gaver inntil kr. 50.000,- pr. år.


Ved å sende en sms melding til nummer 2300 så kan du være med å gi kr. 200,- pr. melding.

  • Om du vil gi en gave til menighetens arbeid. Send en tekstmelding til 2300 og skriv FILADELFIA
  • Om du vil gi en gave til menighetens mediearbeid. Send en tekstmelding til 2300 og skriv FILADELFIA MEDIA

Du kan sikkert og raskt gi en gave med ditt bankkort. Vi benytter PayPal som er en ledende global leverandør på sikre betalinger over internett. Du behøver ikke å ha egen PayPal konto for å benytte ditt bankkort!

Trykk her for å gi en gave med ditt bankkort!


Menigheten tilbyr AvtaleGiro. Fyll ut skjema for inngåelse av AvtaleGiro her. Har du problemer med å åpne skjemaet direkte i din nettleser, så velg å åpne skjemaet i Adobe Reader eller høyreklikk på lenken og velg å laste dokumentet ned til din maskin. Vi anbefaler å benytte AvtaleGiro fremfor andre betalingsmåter.


Du kan selv benytte din nettbank eller besøke din bankforbindelse og støtte oss ved å gi til oss.

Bankforbindelse: Spareskillingsbanken
Kontonummer: 3060 05 02901

Du kan selv velge å øremerke innbetalingen til menigheten etter følgende oversikt:

Hvis ikke annet er merket på innbetalingen vil beløpet gå inn i den ordinære givertjeneste til menighetens arbeid.

 
Menighetens ordinære givertjeneste Merk: 3010 10 (Ca. 30% av dette går til misjon)
Misjon Merk: 3010 20  
Radio Merk: 3010 30  
Filadelfia Omsorgssenter Merk: 3010 40  
Ungdomsarbeid Merk: 3010 60  

Skattefradrag

Ønsker du kun å registrere deg i skattefradragsordningen, kan du fylle ut skattefradragsattesten som du finner ved å trykke her (pdf). Har du levert denne tidligere er det ikke nødvendig å levere på nytt. Denne attesten er gyldig i alle avdelinger i menigheten, og gjelder fra år til år.

Vi gjør også oppmerksom på følgende:

1) På bakgrunn av at enkelte av våre faste givere ønsker å være anonyme, må vi ha skriftlig bekreftelse fra alle givere som ønsker å være med i ordningen for skattefradrag. Det er derfor ikke noen automatikk i at alle gaver blir innrapportert. Sørg derfor for å levere inn bekreftelse for innrapportering av gaver i god tid før årsskiftet, enten på skjema for inngåelse av AvtaleGiro eller skattefradragsattest.

2) Ved bruk av skattefradragsordningen vil gaven bli registrert på kontoinnehaver hvis ikke annet er spesifisert på innbetalingen.

3) Skattefradraget er personavhengig og er begrenset oppad til kr. 50.000,- pr. person pr. år. Dette betyr at ektepar kan få tilsammen kr. 100.000,- i fradrag. Nedre grense for skattefradrag er satt til kr. 500,- pr. person pr. år. Beløp under dette vil ikke bli innrapportert.