Vis meny
To nye Oasen-skoler til høsten!

To nye Oasen-skoler til høsten!

Nå i august startes det opp to nye kristne privatskoler, en på Strømme (Randesund) og en i Mandal. Menighetene som står bak satsningen er Oasen Bibelsenter i Søgne, Hånes Frikirke og Filadelfia.

  |   Av: Lasse Rosten  |   18.02.2015  |   Oasen skole

Skoleetableringene har vært forberedt over lang tid. Godkjenningen for skolen i Kristiansand på 350 elever ble gitt for snart tre år siden, mens godkjenningen for Mandal på 100 elever kom i fjor.

Oasen skole i Songdalen, som nå heter Oasen skole Birkelid ble etablert i 2002 av Oasen Bibelsenter i Søgne og etter noen få år gikk Hånes Frikirke og Filadelfia inn på eiersiden. Dette har vært et svært godt samarbeid. Skolen har nå 218 elever og ca. 50 ansatte.

Oasen skoler er kristne friskoler. I RLE har skolene en egen offentlig godkjent læreplan, hvor ingenting er fjernet, men noe er lagt til. Det undervises i alle de store religionene, men Bibelen og Jesu liv løftes frem som vår tro, kulturarv og menneskesyn. Menneskeverdet, respekten for andre og nestekjærligheten står høyt i fokus.

Ellers brukes de samme læreplanene som i offentlige skoler. For lærerne oppleves det svært meningsfylt å kunne sette de ulike fagene inn i et større perspektiv med skaperverket og skaperen, i motsetning til hva flere og flere opplever i den offentlige skolen hvor humanismen får et stadig større rom og utfordrer alt av tro og Gudsbegrep.

I oasen starter dagen i hver klasse med en enkel andakt og bønn for saker som elevene er opptatt av. I tillegg har de ulike alderstrinnene en storsamling en gang i uken med en andakt, elevinnslag, sang og inspirasjon.

Oasen skole har en del verdier som er viktige fundamenter for hvordan skolen drives, hva man fokuserer på og hvordan elevene med foreldre møtes.

Noen av skolens fokusområder er;

  • Godt foreldresamarbeid, skolen har lav terskel for å bry seg og inkludere foreldrene i barnas prosess.
  • Karakterbygging, trygghet, trivsel er et viktig fokus.
  • Tett oppfølging av den enkelte
  • Mobbeforebygging og lav terskel for å gripe inn når barn ikke trives
  • Nivådelte lekseplaner
  • Kreative undervisningsmetoder, som f.eks. stasjonsundervisning
  • Bærbar PC til alle lærere og elever på ungdomsskolen
  • Utstrakt bruk av nettbrett, projektor, digitale tavler og digital læringsplattform
  • Undervisning i nettvett fra 1.-10. trinn


Oasen skole Strømme etableres på Strømme, like ved Randesund Frikirke og ikke langt fra Rona. Her opparbeides det en skoletomt med bygningsmasse og skolegård som skal være klar til august. Parallelt med dette pågår det reguleringsarbeid for et fremtidig permanent skolebygg, som en del av det nye Strømme oppvekstsenter, nær Søm kirke.

Oasen skole Mandal etableres i Mandal i det gamle Agder Energi-bygget på Halshaug. Bygget blir delvis ombygd og renovert i løpet av våren.

Skolene har nå åpnet for innsøking av elever på 1.-4. Trinn med utvidelse til 5. trinn neste år. Målet er å kunne tilby et alternativt skoletilbud til alle fra 1.-10. trinn så raskt som mulig. På begge de nye skoleområdene vil det være aktuelt å utvide arealene allerede neste år samt etablere 8. trinn i tillegg til utvidelsen med 5 trinn, dersom veksten tilsier det.

Se skolens hjemmesider for ytterligere informasjon; www.oasen.skole.no


Lytt til intervju med styremedlem, Lasse Rosten. Intervjuer er Kent Ruben Andersen i Radio Filadelfia Kristiansand