Vis meny
Misjonsarbeidet i Peru

Misjonsarbeidet i Peru

Misjonær Liv Hau i Peru har sendt oss siste informasjon omkring misjonsarbeidet i La Merced og områdene rundt.

  |   Av: Administrator  |   02.05.2016  |   Misjon

Kjære venner
Guds fred. 

« Eben Eser; Så langt har Herren hjulpet oss » 1. Samel 7:12

Nå skal regntiden være over og heldigvis i vår Provins, har det vært mye mindre regn en hva vær-meldingene hadde forutsagt at vi skulle ha, på grunn av «niño» fenomenet som Peru og flere andre land i Sør-Amerika har hatt det siste året med ekstremvær. Fenomenet «El niño» kommer med visse års mellomrom på grunn av at temperaturen i Stillehavet og Humbolt-strømmen stiger 3-4 grader.  Det vært en del problemer med ras på hovedveien til Lima, så den har vært stengt  flere ganger og i mars nesten 14 dager.
Menighetsarbeidet i La Merced fortsetter greit med godt besøkte møter spesielt på søndager, og hver uke kommer det nye mennesker til våre møter. I februar hadde vi dåp hvor 4 venner ble døpt, og etter hvert er det mange av vennene som tar ansvar i menigheten i fritiden og de hjelper til i barne og ungdomsarbeid, i fengslet, i kvinnegruppe, bønnegrupper, familiemøter, mannsgruppe, utpostarbeid, lovsangsgrupper, evangelisering, besøk i hjemmene, o.s.v.
I helgen har vi hatt stevne og feiret 4 år siden vi dannet menighet i La Merced. Vennene har vært veldig positive og bidratt til at det ble et fint stevne med mye folk i møtene. Søndag formiddag var kirken overfylt, og vi serverte middag til 250. En flott barnevelsignelse, flere ble frelst og 4 venner ble døpt, så Guds verk går fram her som over hele vår jord, takk og lov, så snart kommer Jesus igjen.

Jeg fikk også et hyggelig besøk av Selma Lindgren i 14 dager og nå fortsetter hun sitt besøk andre steder i Peru. Det har også vært presidentvalg i Peru, og 5 juni er det andre omgangen mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer, så 28 juli skal den nye presidenten i Peru bli tatt i ed for 5 år. Den ene kandidaten er Keiko Fujimori, datter til eks-president Alberto Fujimori som nå sitter i fengsel, og den andre kandidaten er Pedro Kuczynski en økonomist på 78 år som har vært statsråd flere ganger.

Skolene startet opp i mars etter sommerferien, og med en gave fra Anne Karine Skipar laget vi 150 skolepakke, med skrivebøker, farger, kulepenner, o.s.v som vi ga til 150 skolebarn som vi visste hadde behov, så både barna og foreldrene var veldig takknemlig for denne hjelpen, for skolen forlanger at de skal ha skoleuniform og alle skrivebøker og annet fra skolestart, så det er en stor utgift for forldrene  i skolestarten når de flere barn.
Det 4-årige Teologi –semninaret  har startet undervisningen dette året både i menigheten og i fengslet. Vennene som er med i denne undervisningen, er alle aktive ledere og pastorer i våre menighetene så vi er takknemlig for resultatene av denne undervisningen. Arbeidet i fengslet gir også resultater, så fengslesdirektøren takker oss for arbeidet vi gjør og som har ført til at det er mye mindre konflikter mellom fangene og også fordi forbruket av alkohol og narkotika blant fangene har forbedret seg masse. 11 fanger ble døpt i mars og flere har bedt om dåp både menn og kvinner. Med hjelp fra  Tonje Jensen, har vi kjøpt melk og bleier for å hjelpe de 6 barna mellom 8 mnd-2 år som er i fengslet med sin mor og de er veldig takknemlig for hjelpen. Forholdene i fengslet er veldig dårlig for det er bygd for 143 fanger og det er over 600 fanger.
De fleste vennene i menigheten i Perene  kommer trofast til møtene, men det har vært en stor nedgang i økonomien der, og så har plutselig kommunen kommet med en regning på over 20 000 kr som de skylder i kommuneavgifter og som de ikke har betalt på 3 år, så det har vært en stor svikt i administrasjonen hos ledere og pastorer i Perene. Nå har de begynt å betale en del av dette, men konsekvensen er at eldsterådet i Perene, har bestemt at ingen pastor skal ha lønn inntil de er kommet ajour med økonomien. De har fordelt arbeidet i menigheten blant frivillige medhjelpere og Gladys, Romero og jeg skal også hjelpe til fra La Merced med å tale på møtene lørdag kveld. I juni avslutter Anne Marte Aasebø sin misjonsperiode i Perene.
  Trivselssenteret i San Ramon for eldre hjemløse og kvinner og barn utsatt for vold, går framover. Kassen er tom, men byggmesteren har lovet å være tålmodig med betalingen, så han fortsetter å arbeide på fire kontrakter som vi enå ikke har betalt. Pussingen av tak og vegger i 1-2 etasje innvendig er nesten helt ferdig og vi har betalt ca 50% av arbeidskontrakten. Arbeidet med å pusse veggene utvendig av hovedbygget, er også kommet langt ca 80% og vi har ennå ikke begynt å betale noe på den arbeidskontrakten. Det samme gjelder arbeidet med å pusse veggene i bakeriet innvendig og utvendig.
Dessverre har vi ennå ikke fått ferdig taket over hovedbygget, for takplatene som blir importert fra Venezuela og de skulle komme denne uken, men nå har vi fått beskjed om at de kommer først i slutten av mai, så da skal disse platene betales og resten av arbeidskontrakten for taket, så dette er til sammen ca 18 000 US$. Tusen takk for gavene som kommer hver mnd både direkte og gjennom Filadelfia, Kristiansand. Det er disse gavene som nå holder prosjektet i gang. Målet nå er at pussearbeidet innvendig og utvendig blir ferdig og også det siste taket over hovedbygget og tak på bakeriet. Vi regner med at pussearbeidet og takene vil bli ferdig i løpet av juni og etter det må vi stanse arbeidet på «Trivselssenteret» til vi kommer ajour, og har betalt de arbeidskontraktene vi skylder med gaver fra Norge. Etter det skal vi samle inn gaver til å kjøpe fliser til bad og golv, så arbeidet kan fortsette med flislegging, og senere vil vi ha behov for vinduer, dører, malearbeid og inventar for å kunne hjelpe mange eldre, kvinner og barn som venter på en mulighet til å forbedre sin livssituasjon og familieproblemer.

Tusen takk for all støtte til misjonsarbeidet og Trivselssenteret i San Ramon
GUDS RIKE VELSIGNELSE TILBAKE
Liv - sign