Vis meny
Skoleetablering i Kristiansand og i Mandal!

Skoleetablering i Kristiansand og i Mandal!

Det jobbes nå på spreng for å få de siste detaljene på plass med tanke på oppstart av Oasen Skole Mandal og Oasen Skole Strømme på østsiden av Kristiansand. Dette har vært en drøm lenge og mye arbeid er nedlagt for å få realisert planene.

  |   Av: Lasse Rosten  |   16.01.2015  |   Oasen skole

Resurser fra alle eierne, både Oasen Bibelsenter, Filadelfia og Hånes Frikirke har jobbet med planene i lengre tid. Nå er midlertidig tomt på Strømme avklart og det er bestemt at Oasen Skole Mandal blir på Halshaug i det gamle Agder Energi bygget. Det gjenstår noe arbeid med å sikre et godt Modulbygg for skoledrift på Strømme samt noe ombygging av lokalene i Mandal. Det gjenstår og noen formelle godkjenninger og noe finansiering før vi er helt i mål og offisielt kan si at vi starter opp to nye skoler i august. Slik det ser ut nå håper vi å få det meste avklart i løpet av februar og da vil vi umiddelbart annonsere skolestart og åpne for å søke inn elever.

Det vil bli arrangert informasjonsmøter på de ulike stedene. Skolestart vil bli annonsert i media og gjort kjent på ulike måter.

Det er ikke endelig avklart hvilke klasser som starter første året. Men det er på det rene at vi starter med noen klassetrinn på barneskole begge steder, og kanskje også 8. klasse. Men dette jobbes det med i forhold til lokalitetene som blir klargjort denne våren.

Det har vært stor interesse for de nye skolene, både fra foreldre som er interessert i å søke barna sine inn og fra lærere som ønsker å jobbe i Oasen Skole.

Vi jobber for og ber om raske løsninger. Snart har vi to nye skoler for de som er opptatt av kristne verdier og en ekstra god skole!