Vis meny
En tro som varer livet ut

En tro som varer livet ut

Denne høsten starter menigheten opp med en trosopplæringsplan for barn og ungdom som kalles Jesus hele livet. Vi ønsker at alle våre medlemmer skal leve i en stadig økende kjærlighet til Jesus. Hvordan kan vi legge til rette for at mennesker skal kunne få en sterk og bærekraftig tro?

  |   Av: Thor-Harald Evenstad  |   04.10.2017  |   #3 Okt 2017

De sies at den største andelen av mennesker som kommer til tro, tar en bestemmelse i barn eller ungdomsalder. Samtidig så kan en se at en del også forlater troen når en blir eldre. Det kan være mange grunner til at mennesker forlater troen.

Muligheten til å kunne stille spørsmål er viktig, men ikke alltid til stede i kristne sammenhenger. Bastante utsagn og absolutte svar kan gjøre at mennesker føler seg presset til å enten legge seg under og følge absoluttene, eller de dras litt bort ifra troen fordi vi som kirker og menigheter ikke gir gode nok svar på de spørsmålene mennesker måtte lure på. Vi ønsker å skape nærhet og trygget slik at mennesker både våger å være seg selv, og våger å dele sine tanker og spørsmål.


Guds ord

Om troen skal vare livet ut så krever det at en gir troen næring. Troen kommer fra forkynnelsen og forkynnelsen kommer fra Guds ord. Menigheten har et ansvar for å gi mat til sine medlemmer. Uansett hvilken alder vi er i så trenger vi næring. De unge og de som er nye på trosreisen er avhengige av matnyttig undervisning. De mer modne og erfarne har forhåpentligvis kommet inn i en livsstil der en klarer å spise selv, og der de ikke trenger å få alt servert. Men det er ikke bare forkynnelsen som er viktig for at troen skal kunne utvikles.


Fellesskapet

Utsagnet it takes a village to raise a child viser til at vi trenger et hele samfunnet for å oppfostre et barn. I en menighet så er det veldig mange mennesker som engasjerer seg og gir seg til større eller mindre oppgaver. Om jeg tenker tilbake på eget liv og ser på hvem som har betydd noe for at min tro skulle få vokse og utvikle seg så er det veldig mange mennesker som er med å spiller en rolle. Guds ord sier at vi er hverandres lemmer, og at vi trenger hverandre. Sammen er vi sterkere, og det er viktig at vi er inkluderende og rause så mennesker kjenner at de kan være en del av et inspirerende, trostyrkende og justerende fellesskap. Noe av det som er viktig i Jesus hele livet-konseptet er samarbeidet mellom hjemmet og menigheten. Vi som menighet ønsker å stå enda tettere sammen med foreldre og familier for at troen i deres barn og ungdom skal få vokse og utvikle seg til en moden og bærekraftig tro.


Åndelige mødre og fedre

Ikke alle kommer fra et kristent hjem. Ikke alle opplever at familien er støttende og gla for at de engasjerer seg i menighet. Vi trenger åndelige mødre og fedre. Vi trenger mennesker som er villige til å investere i andres liv. Alle har vi behov for å bli sett, og om Guds kjærlighet får råde i våre hjerter, så blir vi selvoppofrende, og inkluderende.

Å legge til rette for at mennesker skal kunne ha en tro som varer livet ut, er vårt fellesansvar.