Vis meny
Ikke stykkevis og delt

Ikke stykkevis og delt

Det er ikke ofte Henrik Ibsen blir sitert i dette bladet, men denne gangen kunne jeg ikke dy meg. Det berømte sitatet: «Det du gjør, gjør det helt, ikke stykkevis og delt» passet så godt til bladets tema. Jesus hele livet er et fantastisk mål, en god intensjon og en god investering for resten av livet. Men du verden hvor fort bestemmelsen blir satt på prøve.

  |   Av: Øyvind Valvik  |   03.10.2017  |   #3 Okt 2017

Fra høy bekjennelse til dypt fall

Peter er et stjerne eksempel på hvor fort det kan gå. Det går bare noen timer fra han høyt og frimodig bekjenner at han på skjærtorsdag vil følge Jesus hele livet. Døgnet er antakelig ikke ferdig før frimodigheten er borte like fort som den berømte duggen og sola. Det blir en brå stopp for Peter. På gårdsplassen hos øverstepresten begynner han å banne på at han ikke kjenner den Jesus han få timer tidligere hadde sagt han vil følge hele livet.


Kjenner vi oss igjen?

Utvilsomt. I salige ettermøter, med god lovsang og sterkt gudsnærvær er det lett å love for mye. Den Jesus vi tilber og synger om, vil vi gjerne ha med oss hele livet. Men i bilen, på vei hjem fra et salig møte kan krangel oppstå med både barn og ektefelle. Plutselig kan vi ligne mer på han som ønsker å «stjele myrde og ødelegge» enn han som sier han er «veien, sannheten og livet».


En underlig kontrakt

Heldigvis er det to parter som skriver under en kontrakt. Når vi i dåpen sier vi vil følge Jesus resten av livet, så er det som å undertegne en himmelsk kontrakt. Bibelen kaller det en god samvittighetspakt med Gud. Heldigvis har også Jesus signert på kontrakten og som bevis gitt oss Den Hellige Ånd som pant i hjertet. Normalt vil en kontrakt bli brutt dersom en av partene svikter. Men Jesus har på sin side gitt oss et tillegg i kontrakten. «Om vi er troløse, så er han trofast». Om vårt gode ønske om å følge Jesus blir brutt, har vi altså en himmelsk garanti på at det er fullt mulig å gjenopprette kontrakten.


Vi får hjelp

I eksempelet med Peter er det tre ting ved Jesus som imponerer meg. Jesus forutser situasjonen, han bestemmer seg for å be for Peter og han lager en regi for å gjenopprette fallet. Våre feil og mangler vil aldri overraske Jesus. I Salme 103,14 står det: «For han vet hvordan vi er skapt, han husker at vi er støv». Derfor begynte Jesus med en gang å be for Peter, at hans tro ikke måtte svikte. Vi har altså bønnedekning fra himmelen. Men det som har imponert meg mest er tanken: Var det i timene på korset at Jesus tenkte ut en plan på hvordan han skulle redde Peter? Svaret får vi aldri, men at det var en himmelsk regi for å redde Peter er et faktum. Noen få dager etter oppstandelsen står Jesus plutselig på stranden og inviterer Peter til et måltid og en ny innbydelse til å følge ham.


Ikke hold deg borte på dårlige dager

Ikke stykkevis og delt, sier Henrik Ibsen. Sitatet er så godt at det kunne nesten stått i bibelen. I ekteskapet lover vi å holde sammen i gode og onde dager. Det burde kanskje også stått noe lignende på medlemskortet til Filadelfia. Til tider kan et menighetsliv være krevende fordi ting endres og er under utvikling. Nye mennesker kommer til og gjør ting annerledes og en kan periodevis bli fremmed i egen menighet. På den annen side kan egne tabber, feil og mangler føre til at en mister frimodigheten til å komme på møter. Men ikke hold deg borte. Det kan fort bli en vane, noe som Hebreerbrevet advarer mot.


Ikke ta sjansen på et stykkevis menighetsliv

Paulus formaner sin unge medarbeider Timoteus om å ta vare på den tjenesten han har fått. Den kan fort bli borte. I sport er det mange som har prøvd seg på et «comeback» etter at de har lagt opp. Det er ikke alltid like vellykket. Jeg har av til hørt medlemmer si de skal ta seg en pause for så å komme sterkere tilbake. Erfaringene er nok dessverre at de fleste kommer svekket tilbake. Familier med små barn er mest sårbare. Et lengre avbrudd i aktivt menighetsliv fører ofte til at relasjoner mellom barn blir brutt. Det kan bli vanskelig å få det plass igjen. Det kan være fristende å være hjemme når menigheten samles, men det er en av de beste investeringer du kan gjøre.

Et aktivt menighetsliv er den beste hjelp du kan få til å stå fast med din beslutning om å følge Jesus hele livet. Og følger du ham hele livet er belønningen stor. Peter var ved et tilfelle bekymret for om de lønnet seg å følge Jesus og spurte: Hva skal vi få, som har forlatt alt og fulgt deg? Jesus var kjapp i sitt svar: Du skal få det mangedobbelt igjen her i dette livet, og i det kommende, evig liv.

Derfor, la ditt liv med Jesus bli helt, ikke stykkevis og delt.