Vis meny
Utfordrer eldre til å dele livserfaringen sin

Utfordrer eldre til å dele livserfaringen sin

Trivselsarbeidet i Filadelfia drømmer om å se den eldre generasjonen blomstre.
– Vi vil utfordre eldre til å bruke livserfaringen sin til noe positivt, sier Bodil Valvik.

  |   Av: Morten Marius Larsen  |   02.10.2017  |   #3 Okt 2017

Den store salen i Q42 fyller seg fra midten og fremover, både med mennesker og med lett småprat. Det moderne uttrykket på scenelys og plattform kan minne om fredag kveld og ungdomsmøte, men de grå hårene i benkeradene vitner om noe annet. Denne tirsdagen kan Bodil Valvik, leder for trivselsarbeidet i Filadelfia, ønske velkommen til en ekstra stor forsamling på formiddagstreff. Seniorer fra hele Agder er invitert til sang, forkynnelse og fellesskap. Bodil åpner med en bønn:
- Takk, Gud, for landet du har gitt. Takk for alle menneskene som har bygd landet. Du har vært med inntil i dag, og vi ber om at landet fortsatt skal bli bygd på gode verdier, ber Bodil, før Milly og Oddny leder salen inn i «Gud signe vårt dyre fedreland». En stående forsamling synger helhjertet med av full hals.


Trivsel satt på kartet

De siste årene har aktivitetstilbudet til seniorer i Filadelfia økt betraktelig. I tillegg til det tradisjonelle formiddagstreffet blir det arrangert en rekke sosiale treffpunkter, samt regelmessige møter søndag kveld.

Hva er forskjellen på arbeidet for seniorer før og nå?
- Seniorarbeid er satt på kartet av lederskapet i menigheten. Vi er en flergenerasjonsmenighet, og vil at den eldre generasjonen skal blomstre og trives i menigheten på lik linje med barn og unge, sier Bodil.

På treffpunktene til Trivselsarbeidet møter seniorer en musikkstil og taleform de gjenkjenner. Men de blir også utfordret.

- Man trenger ikke sette seg nedpå bare fordi man blir gammel og får grått hår. Vi vil gi eldre tro på at det de har fått er viktig å dele. At de kan bruke livserfaringen til noe positivt, se menneskene rundt seg og være noe for hverandre, sier Bodil.


Noe for alle

Karin Øksendal har vært en del av Filadelfia hele livet. Hun var usikker på hvordan overgangen til Q42 ville bli, men er glad for utviklingen.
- Mer enn tidligere kjenner jeg at menigheten er noe felles, noe alle tar del i og bidrar i. Det gjør meg takknemlig, sier Karin, som gjerne lar seg utfordre.
- Det har vært mange sterke samlinger med trivselsarbeidet. Jeg blir utfordret på møtene, men det er en glede i utfordringen. Det gjør at jeg kan gå noen skritt jeg ikke har gått før, og det er godt, sier Karin.

Det er under et år siden Inger-Liss og Frank Skjønberg flyttet til Kristiansand fra Mandal. De gir skryt til menigheten og Trivselsarbeidet.
- Vi har erfart at dette er en bred og god menighet som samler alle. Vi trives så godt på møtene. Her er familien samlet, hele menigheten med alle generasjoner. Det er et hjem der alle hører sammen, sier Inger Liss og Frank Skjønberg.