Vis meny
Hva gjør vi med det vi har fått?

Hva gjør vi med det vi har fått?

Vi har blitt vist nåde. Tenk hvor store ting vi får lov til å være med på! Og vi vet det følger et stort ansvar med alt det vi har fått. Hva bruker vi det til?

  |   Av: Thor-Harald Evenstad  |   27.02.2017  |   #1 Feb 2017

Fyll jorden og bli mange, var oppdraget som de første menneskene på jorden fikk. Jeg tror Gud har gitt oss et oppdrag om å fylle bygget. Legg til rette for at liten og stor skal trives. La det være stor takhøyde og rom for fattig og rik, for mennesker i alle livssituasjoner og fra alle kulturer.

Vi har blitt vist nåde, hvordan kan vi gjøre noe annet enn å vise den samme nåden til alle de vi møter. Når vi snakker om et nådens år, så tenker jeg først og fremst at dette handler om mennesker. Alt vi har bygget og startet ut fra menigheten, samfunnsengasjementet, og virksomhetene som er blitt opprettet, det handler først og fremst om mennesker. Vi skal forvalte det vi har fått, og når vi forvalter på en god måte så skjer det en utvikling og det åpner seg nye muligheter.

Ansvaret om å forvalte riktig, gjelder for oss kollektivt som menighet, men det gjelder minst like mye individuelt for deg som leser dette. Hvordan forvalter du tiden din og mulighetene dine? Husk at du er menigheten. Jeg elsker når vi kan gjøre oppdraget enkelt og praktisk anvendelig. Ja, vi har som menighet fått mange nye muligheter til å skape arenaer der mennesker kan møte Gud. Men det viktigste tror jeg alltid vil være den enkelte kristnes valg og væremåte.

Å elske Gud og å elske mennesker er hva livet handler om. Å tilbe Jesus med ord, men også gode gjerninger er vår oppgave i livet. Dette gjør vi ved å se og elske våre medmennesker.

Tilbedelse er vår livsstil. Hverdagstilbedelse er vårt kall! La oss strebe etter å være inkluderende og imøtekommende.

Når Jesus kommer med sin programerklæring i Lukas 4, 18-19, så handler det om et godt budskap for de fattige, frihet for fanger og undertrykte og at de som er forblindet skal få se igjen.

Dette handler både om sosial rettferdighet og det handler om at mennesker skal få se sannheten. Som kristne er vi kalt til å arbeide for begge disse aspektene. Hva hjelper ordene våre om vi ikke også i praksis kjemper for dem som lider? Hva hjelper omsorgen om vi ikke også deler sannheten? Disse tingene må gå hånd i hånd.

Et nådens år fra Herren... Nåde for deg og meg, forvaltet videre til alle mennesker vi møter.