Vis meny
Rammer for grenseløs nåde

Rammer for grenseløs nåde

Jesus var et fantastisk eksempel. Full av nåde, men også full av sannhet. En kombinasjon som virker umulig. En unik måte å behandle mennesker på. Resultatet var gripende historier om forvandlede liv. Hvordan skal vi som menighet forvalte sannheten om Jesu grenseløse nåde? Klarer vi å gjøre den grenseløs med de rammer som bibelen gir oss? Blir kravet fra samfunnet om å være politisk korrekt så stort, at vi må la bibelen gå på billigsalg? Vårt eneste håp er lære av Jesus.

  |   Av: Øyvind Valvik  |   25.02.2017  |   #1 Feb 2017

Det er et mønster som alltid går igjen. Jesus møter mennesker som ingen andre vil møte. Han tar imot alle med nåde. Bibelen beskriver samtaler hvor forunderlige ting skjer. Jesus bruker nåden som en inngangsport til å fortelle sannheten om deres liv. I de fleste tilfeller setter sannheten dem fri. Liv blir forvandlet. I noen få tilfeller blir sannheten så krevende at de går bedrøvet bort.

I Jeriko var folkets dom klar. Sakkeus var en syndig mann. Alle murret da Jesus ville besøke en foraktet og grådig toller. Men Jesus møtte ham med nåde. Hva skjer hjemme i huset til Sakkeus? Bibelen er taus, men resultatet er synlig. Sannheten om hans livsførsel må ha blitt sagt. I løpet av et besøk blir grådighet forvandlet til raushet. 50% av det han eier blir gitt til de fattige og 400% blir gitt til de han har presset penger ut av.

Disiplene var forskrekket da Jesus viste nåde og snakket med den samaritanske kvinnen. Ved brønnkanten blir et nytt liv forvandlet. Ingen trodde at Jesus ville snakke alene med en syndig kvinne fra Samaria. Kvinnen selv var forundret og spurte: «Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke». Sannheten om hennes liv «lures inn» ved et enkelt spørsmål: «Gå og hent din mann» Kvinnen svarer ærlig om sine 6 menn og Jesus bekrefter svaret: «Der talte du rett». Sannhet om en feil livstil måtte frem. Resultatet blir en forvandlet kvinne. Hun blir evangelist i sin egen hjemby.

Nåde og sannhet tar ikke lett på ekteskapsbrudd. Jesus blir utfordret på et særdeles vanskelig spørsmål. Skulle han gi fariseerne rett når de krevde at kvinnen som ble tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd skulle straffes? Jesu glitrende håndtering av situasjonen lærer oss to ting. Sannheten skal ikke brukes til straff, men føre til et forvandlet liv. Et like klart prinsipp nummer to. Nåden gir ikke grønt lys til å fortsette å leve et liv i synd. I neste vers fortsetter Jesu å undervise om å vandre i lyset.

Klarer alltid sannheten å sette mennesker fri? Ikke alltid. Valg må gjøres. Da Jesus møtte den rike unge mann som var bundet av sin rikdom ble valget for vanskelig.  Jesus så at dersom mannen skulle bli fri, måtte han selge alt det han eide. Sannheten om hans liv ble avslørt. Tragisk nok står det bare han gikk bedrøvet bort. Mange av oss hadde vel håpet at Jesus hadde løpt etter denne mannen og sagt: «Beklager, nå var jeg litt for streng». Men et nytt kraftig poeng blir avslørt. Ingen liv blir forvandlet av en nåde som slår av på sannheten.

Fremtiden blir krevende for oss. Jesus advarte oss og sa hva vi måtte forvente: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde (Joh 3, 19).

Vi må forkynne nåde på de mørkeste plasser i samfunnet, men Jesus sier at det blir krevende, de vil hate dette lyset: For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset (Joh 3, 20-21).

Klarer vi å ta lærdom av Jesus? Klarer vi å formidle en grenseløs nåde innenfor den rammen som bibelen gir oss? Jeg har vel bare et svar. Vi må ha hjelp av Den Hellige Ånd: Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme (Joh 16, 13).


BILDET ØVERST: I disse bygningene har Filadelfia Omsorgssenter de siste 20 årene sett mange forvandlede liv. Vil vi gjennom Shelter fortsatt klare å formidle frihet til en strøm av flyktninger med et helt annet syn på hva som er nåde og sannhet?