Vis meny
Å forstå seg på tiden

Å forstå seg på tiden

Forstår vi tiden vi lever i? Da David skulle bli konge i Israel var det en av Israels 12 stammer som ble støttespillere av en spesiell grunn: «... av Jissakars sønner, som forstod seg på tidene, så de visste hva Israel burde gjøre (1. Krøn. 12, 32)». De forstod at tiden for Sauls kongedømme var over. De skjønte at Herren hadde salvet David til konge. De ble hans medarbeidere inn i en gullalder i Israels historie. Hva skal til for at vi i dag kan bedømme tiden rett og ta gode valg?

  |   Av: Øyvind Valvik  |   23.06.2017  |   #2 Jun 2017

«Det går alltid et tog»

En klassisk kommentar fra Fleksnes i 1974. En vittig situasjon, omgjort til en historisk og treffende påstand. Ja det går mange tog. Men det er ikke uviktig hvilket man hopper på.  Timing i valg av retning og tidspunkt krever innsikt og forståelse. Det hjelper lite å gå inn i luksuriøse togkupeer, dersom retningen er feil. Debatter i kristne aviser spriker i alle retninger. Leserinnlegg og blogger gjør det de kan for å fange oppmerksomheten. Peker på ulike retninger til fremgang og vekst. Men det er bare en sikker kilde. Paulus skjønner det når han skriver til menigheten i Efesus: Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne (Ef. 1, 17).


Åpenbaring er undervurdert

Daniel profeter i sin bok om at kunnskapen skal øke i den siste tid. Tilgjengelighet på kunnskap er enorm. Leksikon er for lengst utgått på dato. Mine 22 bind i bokhylla er omgitt av støv og er uåpnet  siden tidlig på nittitallet. Et tastetrykk på nettet fører oss i en flom av informasjon. Men kunnskap gir oss stort sett bare informasjon om dagens og gårsdagens hendelser. For å forstå tiden, gav Jesus oss det beste av alle hjelpemidler: «Den Hellige Ånd skal forkynne dere de kommende de ting». Hvordan lastes denne informasjonen ned? Den berømte «tidsklemma» har stjålet fra oss mye av muligheten til å lytte. Erfaring er vel at 90% av åpenbaring kun skjer foran en åpen bibel og i stillhet med Herren.


Åpenbaring om resultatet av Daniel og Josefs liv

Hvorfor driver vi en menighet med et sterkt samfunnsengasjement og ca. 20 underliggende aksjeselskap? En av grunnene er åpenbaringen om sammen-hengen mellom bønn, arbeid og resultater. Daniel er kjent for sitt sterke bønneliv, men resultatet av hans liv er gått litt under radaren. Men da Herren reddet Daniel opp av løvehulen ble kongen så imponert at han fastsatte en helt ny lov i sitt hedenske rike: Alle skal frykte og skjelve for Daniels Gud.

På søndagskolen lar vi oss imponere av de 3 unge guttene som modig lot seg kaste i den brennende ildovn. Men vi lærer våre barn lite om resultatet. De 3 unge guttene ble statsråder i landet og satte himmelske standarder på plass.

Josefs vandring er unik og tros styrkende. Resultatet av hans Guds inspirerte drømmer som 17 åring var gedigne. Drømmene ble oppfylt og bonus var at han i praksis ledet det hedenske landet Egypt og reddet innbyggerne fra hungersnød.

I første Mosebok leser vi om hvordan den ideelle tilstanden var når Gud styrte Edens hage. I Johannes Åpenbaring leser vi om hvor fantastisk tilstanden blir når den nye himmel og jord kommer til syne. Begynnelsen og slutten på bibelen er altså ideell når Gud selv styrer. Herren hadde vel neppe tenkt at alt imellom skulle være kaos. Vi får noen små glimt av fred og velstand i GT når gudfryktige konger i Israel er på tronen.

Vi må derfor ikke overlate styring av landet vårt til folk som er ukjent med de bibelske prinsipper. Innflytelse får vi ved å ta del i de utfordringer samfunnet har. Rusomsorg, hjelp til innvandrere, trivsel til eldre, forebygging til barn og unge ved innsats i barnehager og skoler, en tydelig stemme i media og praktisk hjelp til trengende gjennom servicekontakten er bare noen få eksempler på hvordan det er mulig å ha en god påvirkning på samfunnet rundt oss.
Fortsetter vi med det, samtidig som vi tror på vekkelse, er jeg overbevist om vi også forstår oss på tiden vi lever i.