Vis meny
Invitasjon til nye samarbeidsformer

Invitasjon til nye samarbeidsformer

Pinsebevegelsen har passert 100 år og er i stadig utvikling. Nye menigheter med nye strukturer har sett dagens lys. Intro – nå en del av Hillsong. Salt Bergenskirken med sine nyplantinger. Flere tidligere trosmenigheter som har sluttet seg til pinsebevegelsen med ulike styringsformer og nettverk. Men de fleste av pinsebevegelsens 336 menigheter er tradisjonelle generasjonsmenigheter. Under sommerkonferansen tar vi initiativ til å invitere pastorer og ledere til en sterkere nettverksbygning under mottoet «Samfunnsengasjerte generasjonsmenigheter»

  |   Av: Øyvind Valvik  |   22.06.2017  |   #2 Jun 2017

Samfunnsengasjement

Det har vært en spesiell reise for Filadelfia de siste 20 årene. En bønnevekkelse på nittitallet resulterte i 1997  i opprettelsen av Filadelfia Omsorgssenter. 4 år senere ble Millennium barnehage kjøpt opp og omdannet til Solkollen Hellemyr. Det er med stor takk og ydmykhet vi kan sitte på årsmøte i 2017 og godta et konsernregnskap med en omsetning av inntekter på kr 175. mill. Hvordan har det vært mulig? Kan vi være med å inspirere andre menigheter til å tenke at vekkelsesmøter ikke bare foregår i lokalet, men at Guds ord også kan trenge inn i klasserom, i styremøter, i politiske miljøer, i media og på arbeidsplasser.


Generasjonsmenigheter

Paulus sier om sin unge venn Timoteus: Men dere vet at Timoteus har bestått sin prøve. Han arbeidet for evangeliet sammen med meg, slik en sønn hjelper sin far (Fil. 2, 22).

1. Paulus hjalp Timoteus ut i tjeneste
2. De jobbet lenge sammen
3. Ved slutten av livet var det Timoteus som hjalp Paulus.

Et glimrende bibelsk eksempel på verdien av at generasjoner står sammen. Ulike musikkstiler står i fare for å skille generasjoner. Men erfaringen tilsier at et sterkt gudsnærvær forener. Derfor må vi inspirere hverandre til å være ånds fylte menigheter med et sterkt fokus på bønn. Andre utfordringer står i kø. Klarer vi å bli like relevante som Jesus? Han var 100% hellig, men likevel som en magnet på syndere. Klarer vi å ha kvalitet i alle ledd og samtidig flyte med i det Den Hellige Ånd har for oss? Klarer vi å skape trivsel både i familiegrupper, blant beboere, i restaurant og kaffebar og på formiddagstreff? Vil barn og ungdom trives like godt som +80?

Vi tror at dagens pinsemenigheter må stå sammen om å lage relevante, åndsfylte menigheter med god trivsel og kvalitet. Vi kan lære noe av andre og har samtidig våre egne erfaringer som vi kan dele. Vi ser frem til sommerkonferansen som blir det første lille skritt på å bygge nettverk av de som vil stå sammen med oss og ha tro for samfunnsengasjerte generasjonsmenigheter.