Vis meny
Er livet virkelig Kristus?

Er livet virkelig Kristus?

I salige stunder er det lett å være enig med Paulus. «For meg er livet Kristus og døden en vinning». Men er det i praksis mulig å ha sette Jesus først i alle ting? Hva innebærer det å «søke Guds rike først» og hva er sammenhengen mellom det tilhørende løftet «så skal dere få alt det andre i tillegg». Hvordan skal vi forstå dybden i dette verset?

  |   Av: Øyvind Valvik  |   13.10.2018  |   #3 Okt 2018

Fra gudstjeneste til hverdag
Veien er kort fra søndagens åndsfylte gudstjeneste, til hverdagens krevende utfordringer. Løfter om tid med Herren som blir gitt i gripende ettermøter, forstyrres fort av mandagens hendelser.  Hva skal til for at «livet blir Kristus»?

Ordet må være sant
Utgangspunktet for min del er at alt Guds ord er sant. Når Paulus skriver at «livet er Kristus» så må han ha hatt opplevelser og erfaringer som bekrefter det. Da må det også være en mulig sannhet i våre liv. Mye tyder på at få har opplevd dybden i ordet. Vår endeløse jakt etter andre tilfredstillelser i livet taler ofte sitt tydelig spor om at vi ikke har de samme erfaringer som Paulus.

Josef
Bibelske personer gir oss flere svar. Hvorfor klarte Josef å motstå lysten til å ta lettvinte og egoistiske valg? Hva hadde han fått et glimt av når han som 17 åring fikk syner fra himmelen, eller når han klarte å tyde drømmer i fengslet? Åpenbaring gir utfordring om å ta valg. Valg som ofte er tøffe, men som gir kraftig uttelling på sikt. Starten på livet var at Josef «ikke kunne synde mot Gud». Slutten av livet var at han fikk alt de de andre brødrene ønsket seg, som et «tillegg». Når brødrene strevde med å få mat under hungersnøden, hadde Josef på forunderlig vis gedigne kornlager i Egypt. Rollene var snudd.

Hva med oss?
Det er naturlig for oss å streve etter «tillegget». Troen på at Herren kan velsigne langt ut over det som vi kan klare å få til selv, er utfordrende. Hva må til for at vi skal vokse i tro og erfaringer? Det begynner ofte i de små tingene. Vi har ofte gode unnskyldninger for at bønnemøter må vike for travle gjøremål. Viktige komitemøter setter saker i fokus. Bønn blir ofte forskjøvet til en knapp innledning. Erfaringer med ordet uteblir.

Eldsterådets erfaringer
Kan vi spare tid med å søke Guds rike først? For en tid tilbake måtte vi ta en viktig beslutning. Møtene måtte starte med rikelig tid til samtale og bønn. Erfaringene er gode. Den Hellige Ånd vil tale det samme til hver enkelt av oss. Paulus sier i Efeserne 4, 3: Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen. Enhet i Ånden sparer oss for uenighet i saker. Enighet i saker sparer oss for unødig tidsbruk. Vi får et tillegg av tid.

Er det mulig å bli lei av Guds nærvær?
Vi har ulike erfaringer. Paulus hadde opplevd å bli rykket inn i den tredje himmel. Han må ha sett og hørt fantastiske ting som kanskje ingen andre har vært i nærheten av. Da kan vi forstå også siste del av verset, at døden ville være en vinning. Moses opplevde Gud i den brennende tornebusken og hadde i etterkant en sterk og desperat lengsel til å få se mer av Guds herlighet. Våre erfaringer begrenser seg ofte til opplevelser av Guds nærvær i sterke møter, under lovsang eller ved spesielle bønnesvar. I disse stundene ønsker vi å bli værende. Måtte det bli mange av disse berøringene i tiden fremover. Måtte erfaringene til Paulus også bli våre erfaringer, for meg er livet Kristus.