Vis meny
Filadelfia Musikk

Filadelfia Musikk

Til enhver tid har sang og musikk hatt en stor plass i menigheten Filadelfia Kristiansand. Gjennom årenes løp har behovet for musikkens tilstedeværelse vært en viktig del av menighetens ulike virkegrener. I en trosrelatert setting har musikk ofte en samlende funksjon for tilbedelse, ettertanke, inspirasjon og kan være med å gi mennesker tilhørighet til et større fellesskap.

  |   Av: Øyvind Angelsen  |   15.10.2018  |   #3 Okt 2018

Som en generasjonsmenighet har vi et mangfold av mennesker i ulike aldere, livssituasjoner og funksjoner. For å favne bredden av musikk i menigheten må det sees i et større bilde for de ulike avdelinger hvor musikk og andre kunstformer utøves. Da er det viktig at det musikalske innholdet møter behovet til barn, unge, voksne og eldre i menighetens ulike aktiviteter. Gjennom virkegrener som musikkskole, lovsangtjeneste, artistutvikling, lovsangslinje på bibelskolen, kreativt punkt, utgivelser, turnévirksomhet, og andre arrangementer, ønsker vi å samle dette under en egen avdeling.

Filadelfia musikk er derfor opprettet som en egen avdeling med hensikt for å være et felles ressurssenter. Til daglig er det opprettet en stab som består av Fredrik Lauvland, Marie Hognestad, Øyvind Angelsen og Marius Wigardt. Her legges det tilrette for at frivillig tjeneste, gaver og talenter blir forvaltet og utviklet i et miljø som har til hensikt å løfte navnet Jesus gjennom vårt arbeid.

Vi ønsker å vektlegge et breddefokus og la mennesker med ulike funksjoner i menigheten få finne sin plass i tjeneste. Vår fellesarena er en månedlig samling på søndager kl. 19.00 kalt «kreativt punkt». I denne sammenhengen møtes mennesker til inspirasjon og utveksling av kunnskaper innenfor ulike kunstformer. Lyd, lys, media, dans, musikk, og visuell kunst for å nevne noen. «Kreativt punkt» er bygd opp med en fellessamling med lovsang og en kort appell, før vi deler oss inn i ulike grupper som er relevant for kunstformen. Selve utgangspunktet for musikkarbeidet i menigheten har sitt utspring herfra. Her er unge, voksne og eldre hjertelig velkommen til å delta og engasjere seg. Ønsker man å ha en aktiv deltakelse i sang og musikk, er dette plassen å være. Er dette noe du kunne tenke deg å være med på ta kontakt med oss på .

Mangfold i sang og musikk miljøet i vår menighet er noe vi ønsker å fokusere på. Vårt mål er å ha et felles grunnlag for at musikk og andre kunstformer har til hensikt å opphøye noe som er større enn oss selv. Det at sangtekster og andre kunstformer bygger på hva Bibelen forteller om hvem og hva Gud er, er relevant for hvordan vi uttrykker oss i tilbedelse. Dette gjør at stilarter og uttrykksform til syvende og sist har en mindre betydning og at vi sammen kan tilbe vår skaper slik han har skapt oss til å være.