Vis meny
Fra «Jesus kan» til «For meg er livet Kristus»

Fra «Jesus kan» til «For meg er livet Kristus»

I august var Filadelfia samlet til sommerkonferanse med temaet «Jesus kan». Ønsket for konferansen var å løfte opp Jesu navn og sannheten om at han virkelig er gitt «all makt i himmel og på jord» (Matteus 28, 18).

  |   Av: Jan Kjosavik  |   16.10.2018  |   #3 Okt 2018

Vi har i etterkant hørt flere vitnesbyrd om mennesker som har blitt helbredet og satt fri. Mange ble begeistret og fikk hjelp til å løfte blikket, mens noen ble forvirret av deler av undervisningen vi fikk. La det være helt klart: Det er hvem Jesus er, hva han har sagt og gjort og utleggelsen av Den nye pakt i brevene til Paulus og apostlene, som er Filadelfia sitt ståsted. Som ledelse opplever vi mer enn noen gang dybdene av det Jesus sier i Johannes 15, 5: «For uten meg kan dere intet gjøre!» Vi er totalt avhengig av Jesus. Det er han som er vårt hode, vår drivkraft, vårt mål og vårt liv.

Paulus skriver i 1. Korinterbrev 13, at vi forstår stykkevis og vi taler profetisk stykkevis. Dette gjelder for alle forkynnere og pastorer som talte under sommerkonferansen og for alle verdens predikanter som du kan lytte til via internett. Det er lett å komme i den situasjonen som Paulus skriver om litt tidligere i det samme brevet. Han er lei seg, fordi noen i korintermenigheten sier de hører mest på Paulus og noen på Peter og noen på Apollos. «Er Kristus blitt delt» spør Paulus? Filadelfia skal ikke være en Greenidge-menighet, en Skagestad-menighet, en Wommack-menighet eller en Evenstad-menighet. Filadelfia skal fortsatt være en Jesus-menighet. Det er han som sier til oss: «Se jeg har satt foran deg en åpnet dør som ingen kan lukke til».

Det er mange Guds tjenere jeg har sett opp til i løpet av livet. Mange har levd sterkt med Jesus og hatt en sunn bekjennelse og et sterkt liv med Herren, til siste slutt. Men det er også flere som har falt fra, enten fordi de har valgt å leve i synd eller fordi de har gått bort fra den sunne læren, vi får fra Jesu munn og i hele Guds Ord. Vi finner sterke advarsler i Bibelen mot å sette sin lit til mennesker. Samtidig finner vi fantastiske løfter knyttet til å sette sin lit til Herren. Derfor er det av aller største betydning at vi som menighet, ja hele Guds folk setter vår lit til han alene.

Tema for dette FiladefliaMagazinet er «For meg er livet Kristus». Vi forstår stadig mer av dybdene i dette, ettersom vi ser at det bare er ved Den Hellige Ånd at det blir liv. I menigheten ser vi at Ånden stadig drar mennesker til seg blant annet gjennom rusomsorgsarbeidet, damemøtene på tirsdager, ungdomsmøtene på fredager og søndagsgudstjenestene våre. Jesus kan og han vil. Det er han alt er skapt av og skapt til. Det er han som er vår visjon og vårt mål. La oss også hver for oss søke han med iver og be om en stadig større tørst etter mer av Jesus. Han er verd all vår tid, kjærlighet, alle våre eiendeler og relasjoner, ja hele vårt liv. La oss sammen be om en skikkelig Jesus-høst og la oss be om at Filadelfia og Q42 mer og mer skal ose av Jesus! La det bli en duft fra «liv til liv.»