Vis meny
De neste 100 år

De neste 100 år

I disse dager legges siste hånd på verket med jubileumsboken om menighetens 100 årige historie. Jubileumsfesten vil bli avholdt 19. januar 2019. Bilder og protokoller har blitt gransket for å finne ut hva de tenkte disse pioneren som våget å starte en pinsemenighet i tider da tungetale og troende dåp var ukjente fenomener fra USA. Vår grunnlegger T.B. Barratt ble karikert etter alle kunstens regler i sentrale Oslo aviser. Men Guds menighet har en utrolig overlevelsesevne og Filadelfia har gjennom 100 år hatt en særdeles spennende og interessant historie. Glimt fra dette vil bli grundig gjennomgått både i jubileumsuka, og i boka, men tankene går videre. Hva vil de neste 100 år inneholde av vekst, utfordringer og takkeemner.

  |   Av: Øyvind Valvik  |   08.12.2018  |   #4 Des 2018

BILDET: Thomas og Astrid Hoekstra sin digitale hverdag.


Et samfunn i galopperende utvikling
Aldri har vel samfunnet utviklet seg så dramatisk som de siste 25 årene. Den digitale utvikling har vært revolusjonerende. Da jeg for 23 år siden, i 1990 fikk min første mobiltelefon var tanken kun at jeg ville ha en sikkerhet dersom jeg fikk motorstopp i båten. Ellers lå den ubrukt hjemme i skuffen. I en spørreundersøkelse blant tenåringer ble det spurt om hva som var det verst tenkelige som kunne skje. Svarer var en dag uten mobil. På få år har vi gjort oss totalt avhengige av denne lille dingsen. Store selskaper som Kodak ble utkonkurrert når alle kunne ta bilder med mobilen.

Da jeg i 1993 for første gang ble koblet opp mot internett i min tidligere jobb i banken, åpnet en ny verden seg. Informasjonstilgangen eksploderte. Mine dyrekjøpte leksikon hjemme gikk med ett ut på dato. Annonser i avisen ble utkonkurrert av raske meldinger på Facebook. Posten mistet oppdrag når alle gikk over til å sende mail. Vennskap og lek ble erstattet av digitale spill. Er det mulig for menigheter å henge med i utviklingen? Hva gjør det med oss?

Menigheter i utvikling
Menigheter er ikke kjent for å ligge i forkant av slike utviklinger. I verdispørsmål og etiske problemstillinger er det en fordel å ta seg god tid. Men klarer menighetene våre å tilpasse oss det som kan gi oss raske fremskritt og samtidig være attraktive for den generasjonen som vokser opp. Er gode datakunnskaper blitt like viktige som utrustning av nådegaver for at vi fortsatt skal oppleve vekst? Klarer vi å beholde vennskap og åndelige fellesskap i en tid da de fleste har «vennene sine» på Facebook?

Muligheter
I forhold til kommunikasjon har mulighetene for evangelisering aldri vært større. Nærradio har blitt til en landsdekkende DAB radio. Lokale TV sendinger har blitt til ukentlige programmer på Visjon Norge som også er tilgjengelige utenfor Norge. Streaming av gudstjenester gjør møtene våre tilgjengelig i inn og utland. Kampen om lyttere og seere må vi vinne, men det krever nye ressurser og nye talenter. Men vi må også vinne andre kamper. Vi blir også avhengig av en åndelig utvikling. Bibelske verdier er i fritt fall og vi må intensivere kampen for kristne barnehager og skoler. Fokus på bønn vil holde menigheten levende og attraktiv. Godhet og raushet for de som sliter med livet, vil gjøre oss nyttige i samfunnet.

Tro på fremtiden
Økning av barn og ungdom, rekordstor søkning til bibelskolen gir meg tro på fremtiden. Hva de neste 100 årene vil innebære er umulig å si. Kanskje skjer det som vi alle venter på, nemlig at Jesus kommer tilbake. Inntil den store dagen skjer har jeg tro på at Herren med sin profetiske ånd fortsatt vil «forkynne oss de ting som ligger foran». Vår oppgave blir å lytte å være lydige mot de himmelske signaler.