Vis meny
Gratulerer med 100-årsdagen!

Gratulerer med 100-årsdagen!

Det er en allsidig, tydelig og samfunnsengasjert menighet som nå feirer sine første 100 år med arbeid i Kristiansand.

  |   Av: Harald Furre  |   07.12.2018  |   #4 Des 2018

BILDET: Ordfører Harald Furre (H) i Kristiansand kommune.

For en menighet er selvsagt gudstjenesten helt sentralt. Slik har det vært siden dere etablerte dere i Dronningens gate 91 for 100 år siden, og slik er den dag i dag i Q42. Virkemidlene under gudstjenestene har selvsagt forandret seg opp gjennom årene. Det var ikke mange spotlighter, trommesett og datamaskiner å se under samlingene i tidligere tider. Men kjernen i gudstjenesten er den fremdeles den samme: Det er forkynnelsen av det kristne budskapet som formidles når menigheten samles søndag formiddag, enten det er i den nye salen i Q42 eller via TV-overføringen til nettbrettet eller mobilen.

I tillegg til gudstjenestene har menigheten selvsagt et vidt spekter av andre oppbyggelige samlinger på menyen, enten de retter seg mot storfamilien, eldre, mennesker i etablererfasen, barn eller ungdom. I helgene er det ikke få hundre ungdommer som trår over terskelen i Q42.

Men menighetens aktiviteter speiler også at dere også er opptatt av å bety en praktisk forskjell for samfunnet også utenfor menighetsbygget. Dere har for eksempel vært viktige i arbeidet med å nå kommunens mål om å tilby barnehageplass til alle, gjennom Solkollen barnehager.

En stor stab med frivillige bidrar gjennom Servicekontakten med ulike praktiske tjenester for mennesker som trenger hjelp, for eksempel til snømåking og hagestell.

Menigheten driver også et bofellesskap for kvoteflyktninger, et viktig bidrag til å skape trygghet for medmennesker med utrygghet i bagasjen.

Menigheten har også gjennom mange år vært meget viktig i arbeidet innen rusomsorg i Kristiansand. Kommunen setter stor pris på den store og uegennyttige innsatsen dere gjør, gjennom Filadelfia Omsorgssenter, for mennesker med rusrelaterte problemer. Dere driver et planmessig arbeid, som både rommer behandling, omsorg og oppfølging. Det står meget stor respekt av den jobben dere gjør for medmennesker som ønsker hjelp til å finne veien ut av et liv med rus.

Lykke til med jubileet, og lykke til med fortsatt engasjement for medmennesker i Kristiansand.

Harald Furre
Ordfører