Vis meny
Media i 100 år

Media i 100 år

I bibelen står det om å gå inn i andres arbeid, en sår og en vanner. Det er en forutsetning for å feire 100-års jubileum at noen har gått foran og gjort sin etappe. I menighetens mediehistorie er det mange som har bidratt og hatt et brennende ønske om å nå ut til byens befolkning på ulike måter.

  |   Av: Margrethe Sunnarvik Tveit  |   09.12.2018  |   #4 Des 2018

BILDET: Lars Jørgen Mørland og Egil Svartdahl i TV-bussen i forbindelse med lokal-tv sendingene i 1991.


Vi står i en rik og lang tradisjon
Menigheten var raskt på banen med å gi ut menighetsblad, det første kom allerede i 1939. Så tidlig som i 1955 ble taler fra menigheten sendt over langbølgesenderen til Ibra Rado. I 1983 ble kassetter med taler kopiert opp og spredd ut fra menigheten.
Året etter begynte vi å sende radioprogrammer lokalt i Kristiansand på Radio Sør sin konsesjon. I 1988 får vi vår engen lokalradiokonsesjon, og Radio Filadelfia var på lufta med sendinger fra eget studio.
I 1991 sendte vi lokal-tv hver søndag, og i 2004 kom web-radioen vår opp og gå. For hvert steg vi har tatt, er det mennesker som har lagt ned tid, krefter og engasjement for at de gode nyhetene om at Gud elsker alle mennesker, skal nå ut.  Menigheten har hatt en visjon om mediemisjon fra starten av, og mange flinke og dedikerte medarbeidere har bidratt på ulike måter med de ressursene og mulighetene som til en hver tid har vært tilgjengelige.

Utviklingen går fort. Der det bare for noen år siden var begrensede muligheter, er det uante muligheter.  Derfor streamer vi i dag møtene våre direkte på web, vi lager vi TV-sendinger som går på Visjon Norge, og derfor sender vi Radio 3,16 på DAB i store deler av landet. Gud elsker hvert eneste menneske og vil at alle skal komme til han. Det er fortsatt det vi brenner for å fortelle!

Tusen takk til alle som har bidratt opp igjennom disse årene. Hvem som har hørt og sett, og fått livet forandret på innsiden, det vet vi ikke, men jeg er sikker på at det er samlet skatter i himmelen som en frukt av det mediaarbeidet som Filadelfia i Kristiansand har hatt i alle disse årene!