Vis meny
Guds rikes fellesskap

Guds rikes fellesskap

Vi er skapt til fellesskap. Vi er skapt i Guds bilde og Han er fellesskap. Gud er kjærlighet og fellesskap.

  |   Av: Jan Kjosavik  |   07.03.2019  |   #1 Mar 2019

Jesus kom ikke for å opprette en ny religion. Han kom for å la Guds rike igjen bli synlig i verden. Noe av det første Jesus sa, etter sin dåp var: «Vend om, for himmelriket (Guds rike) er kommet nær» (Matteus 4, 17).

Jesus kom ikke for å stue oss sammen i kirkebygninger og sette oss bak hverandre på stolrader. Jesus kom for å sette oss fri fra ensomhet og brutte relasjoner. Jesus spiste sammen med alle typer mennesker. Han spiste, pratet og delte fellesskap med prostituerte, svindlere, drukkenbolter, skriftlærde og religiøse ledere.

Jesus kom til jorden, blant annet for å modellere livet i himmelen. Det var derfor han sa at Guds rike eller himlenes rike har kommet nær. Jesus måtte selv gå inn i den dypeste ensomhet, forlatt av både Gud og mennesker, for å få oss inn i himmelrikets fellesskap.

Nå er Guds rike inne i oss, ved Den Hellige Ånd. Det samme Guds rike som Jesus kom med. Ikke først og fremst for at vi skal lage sanger om det og fortelle hverandre om det, men for at vi skal LEVE DET UT. I Apostlenes gjerninger kan vi lese om den første menigheten: Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede (Apg. 2, 44-46).

Her ser vi det største underet og resultatet av dåpen i Den Hellige Ånd. Det største er ikke at hvert individ får en spektakulær opplevelse med Gud, men at fellesskapet med Gud og hverandre blir gjenopprettet. Gud regjerer igjen og Hans kjærlighet gjennomsyrer alle relasjoner.

Det som skjer på pinsedagen er ikke noe som kan arrangeres eller organiseres. Det bare skjer ved at mennesker blir døpt i og lever ved Den Hellige Ånd. De begynner å modellere livet i himmelen! De demonstrerer hvordan livet der Jesus regjerer, er. Resultatet kan vi lese i neste vers: De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse (Apg. 2, 47).

Den norske kulturen anno 2019 er helt forskjellig fra kulturen i Jerusalem i år 33, men Ånden og Guds rike er det samme.

I 2015 flyttet jeg og familien ned, i det som da var ettervernsenteret til FOS, i Tordenskjoldsgate. Siden har vi etablert Shelter bo- og integreringssenter her.  Vi bor sammen med flykninger fra ulike deler av verden. Etter å ha bodd her i snart fire år, merker jeg at jeg har blitt forandret. Det er noe med det å dele liv og bo tett på hverandre som ligner på fellesskapet i himmelen. Så begynner jeg å forstå at det vi opplever, er noe som Gud ønsker å se i ulike former i hans menighet. Han lengter etter at vi i større grad skal gi oss til Han og til hverandre. Vi er kalt til å leve Guds rike ut!

La oss sammen be om en sterk berøring av Den Hellige Ånd, så Filadelfia i Kristiansand ikke først og fremst blir en menighet i Den norske pinsebevegelse, men et kraftsenter for Guds rike!