Vis meny
La ditt rike komme i mitt liv

La ditt rike komme i mitt liv

Jesus lærte oss i bønnen Fader vår å be om at hans rike skal komme. At hans vilje skal skje på jorden som i himmelen. Samtidig så forteller bibelen oss at nettopp Guds rike kom med Jesus. Han sier også at Hans rike er i oss og han ønsker å demonstrere sitt rike gjennom menigheten og kirken. Vi er ikke riket, men riket er i oss. Riket har kommet nær.

  |   Av: Thor-Harald Evenstad  |   18.06.2019  |   #2 Jun 2019

Vi befinner oss i en tilstand av nå, men ennå ikke. Ja Guds rike er i oss og hos oss, men ikke fullt ut slik som det en gang skal være, når sykdom, sorg og smerte er borte.

Det er så mye i livet mitt som viser at jeg ofte søker mitt eget rike. Det er ikke alltid jeg er så veldig imponert over mine egne prioriteringer. Jeg trenger å bli fylt av Guds ånd for å velge å leve annerledes. Vi må alle ta opp vårt kors hver dag. Dø fra oss selv, det vil si det selviske og egosentrerte i oss, og la Livet komme frem. Vi ber «la ditt rike komme», men våger vi å virkelig mene det? Er vi villige til å slippe det til?

Om jeg oppriktig tørr å be om at hans rike skal komme i mitt liv, så er det ikke sikkert at det først og fremst er meg det vil tjene. Mest sannsynlig så vil det koste mer, og vi må være villige til å ta valg og prioriteringer som ikke bare tjener oss selv.

«Guds rike» – det tilsier at han er rikets Herre. Alt er underlagt han og hans vilje. Det er fortsatt mye i meg som stritter imot det jeg tror Guds Ånd ønsker å lede meg til. Derfor trenger jeg daglig påfyll av Guds Ånd. Ånden forandrer oss fra innsiden og ut. Den gjør oss i stand til å elske mennesker på samme måte som Jesus Rom 14, 17 sier: For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd.

Tenk om vi som kristenfolk kunne være mer tilstede i folks lidelse og smerte, at vi var ennå tøffere og snarere med å reise oss imot urettferdighet. Å jobbe for hans rike vil si at vi jobber for å få «himmelske tilstander» her på jorden, ikke først og fremst for vår egen del, men for alle mennesker. Vi skal spre rettferdighet, fred og glede!  Det vil aldri bli fullkomment på denne siden av evigheten. Men vi skal gjøre alt for å la mennesker få mulighet til å få et glimt av Jesus gjennom hvordan vi lever våre liv. Derfor utfordrer jeg oss alle til å be fra et oppriktig hjerte – Gud la ditt rike komme i mitt liv...