Vis meny
Drømmen om hjemgrupper

Drømmen om hjemgrupper

Jeg har vært så heldig å få ansvar for smågruppearbeidet i Filadelfia, Filadelfia Hjem.

  |   Av: Cathrine Marie Johannesen  |   09.10.2020  |   #3 Okt 2020

Jeg har selv lenge vært en del av arbeidet og ledet familiegruppe og damegruppe, og brenner virkelig for å møtes i mindre felleskap og komme nærmere på livet sammen. Jeg elsker å feire gudstjeneste sammen og å være sammen i «storfamilien». Samtidig er det å kunne være ærlig med livet i en mindre gruppe og oppleve å bli sett, utfordret i forhold til troen og kallet mitt, oppmuntret av andres liv med Jesus og det å bli bedt for er en stor verdi for meg.

Det å være en del av et mindre felleskap tror jeg er helt essensielt. Det virker kanskje ekstra viktig i en stor menighet, men jeg tror at vi, uansett størrelse på menigheten, trenger et mindre fellesskap, hvor vi blir sett, vokser som kristne og får hjelp til å finne plassen vår i det store felleskapet i menigheten.

I tiden som har vært har vi som lederskap sett viktigheten av hjemgruppene tydeligere. Når vi ikke kan samle alle i det store felleskapet, blir menigheten sårbar uten de mindre felleskapene. Mangel på smågrupper har vi sett har vært en svakhet hos oss i Filadelfia under koronapandemien. Men det er ikke bare i «koronatider» vi trenger de små felleskapene.

Det å samles i mindre grupper og møtes i hjemmene er bibelsk. Jesus lærer oss om det gjennom sitt liv. Jesus valgte noen nære disipler å dele livet med og ser vi på de første kristne i apostlenes gjerninger står det at de samles i tempelet og i hjemmene.

«Hver dag både i tempelet og i hjemmene, holdt de ikke opp med å lære og forkynne Jesus som Kristus»
Ap.gj. 5,42

Hjemgruppene i Filadelfia slik vi har de i dag har kanskje vært mer som en aktivitet man kan velge å være med på i likhet med alt annet.

Drømmen er at småfelleskapene kan være byggesteiner i det store felleskapet, og at alle etter hvert kan oppleve det å være en del av et mindre felleskap og mange ta ansvar for å lede et mindre felleskap. At smågruppene/hjemgruppene blir løftet opp på linje med det store felleskapet, gudstjenesten.

I det gamle testamentet i 2. mosebok 18 kan vi lese at Jethro, Moses sin svigerfar, måtte si til Moses at han måtte sette inn flere ledere som kunne følge opp folket. Noen kunne lede 1000, noen 100, noen 50 og noen 10. 

Vi i lederskapet klarer ikke se alle, disippelgjøre alle og gjenkjenne kall, gaver og talentene hos alle. Jeg drømmer om at ved å lage en struktur med hjemgrupper og hjemgruppeledere kan flere komme ut i Guds kall og hensikt med livet deres. At man i hjemgruppa kan hjelpe hverandre ut i det Gud har for den enkelte både gjennom å kunne prøve det ut i gruppa, be sammen og følge hverandre opp.

Drømmen vår er jo at alle som kommer til vår kirke skal oppleve at de blir sett, får relasjoner, vokser som kristne, finner plassen sin og selv kan ta ansvar for nye som kommer inn.

Vi har gjort mye godt innenfor dette området de siste årene. Det å komme inn i en familiegruppe og hjemgruppe da vi kom som nye igjen i 2013 var for oss som familie veldig viktig. 

Men jeg drømmer om at vi kan inkludere hele menigheten og at dette kan bli et solid reisverk som gjør at vi som menighet kan ta imot flere mennesker og stå stødigere i det Gud har kalt oss til.

Drømmen er at alle hjemgruppene er bygget på det samme fundamentet og at vi i hver enkelt gruppe gjenkjenner Filadelfia Kristiansand sitt DNA, hva vi er som menighet. For at denne drømmen skal bli virkelighet trenger vi å bygge solid, og det vil være en prosess før vi ser resultatet. Alle gruppene vil bli preget forskjellig ettersom hvem som er med, men de skal inneholde noen like elementer som gjør at vi bygger sammen.

Jeg skriver om en drøm, men det er en drøm vi er i gang med å gjøre til virkelighet. Det vil være en prosess, og ta tid, men skal vi stå stødig i det Gud har kalt oss til som menighet og enkeltmennesker i tiden som ligger foran oss tror vi dette er noe vi må prioritere.

«La Kristi Ord stadig påvirke dere, slik at dere med Hans visdom kan undervise andre og gi hverandre råd. Syng salmer, lovsanger og andre åndelige sanger sammen for å vise takknemlighet til Herren. Og hva dere enn sier eller gjør, så tenk på at dere tilhører Herren Jesus og gjør det for Ham. Takk alltid Gud Far i himmelen for det Jesus har gjort for oss!»
Kolosserne 3,16–17 (Hverdagsbibelen)