Vis meny
Det er bedre å være to enn én

Det er bedre å være to enn én

Styrken i samhold gjelder fra den minste enhet, mener forkynneren (Fork.4,9).

  |   Av: Øyvind Valvik  |   26.03.2020  |   #1 Mars 2020

Mange av oss har opplevd styrken i ekteskapet, men i dette verset er avslutningen «de får god lønn for sitt strev». På et underlig vis har Gud lagt ned verdier av beskyttelse og omsorg i familielivet. På det åndelige området starter et fellesskap ofte ved små samlinger i hjemmet som igjen vokser til større fellesskap og ender opp med en formell etablering av menighet. I pinsebevegelsens første tid så de etter hvert behovet for å knytte menighetene sammen i det som nå kalles pinsebevegelsen. 

Ulike fellesskap av menigheter

Store fellesskap har sine fordeler og svakheter. Det store fellesskapet er viktig for å synligjøre menighetene, stå sammen om sentrale bibelske verdier, ledertrening og utvikle skoler og andre fellestiltak. De mindre fellesskapene profiterer på mer personlig vennskap, raske beslutningsprosesser og en visjonær frihet. Fra å være en felles pinsebevegelse med et valgt lederskap i Oslo, har det de siste årene vokst opp mindre fellesskap som for eksempel Hillsong og Salt Bergenskirken. Hva så med de mer tradisjonelle menighetene?  Bør det utvikles et tettere samarbeid med menigheter i nærområdet, eller med menigheter rundt om i landet som har en lik profil. Vi ser en slik utvikling flere steder i landet blant annet i Filadelfia Oslo og i Hamar.

Styrken av å utvikle nettverk

Filadelfia Kristiansand har allerede over tid sett styrken av samarbeid. I flere år har «Sammen for Byen» og Fellesmøtene hatt en god utvikling. Oasen skoler har skutt fart etter at samarbeidet mellom tre av menighetene ble etablert. Solkollen Barnehager har nå vokst fra fire lokale barnehager til et landsdekkende nettverk. Filadelfia Omsorgssenter har i flere år jobbet tett sammen med de andre aktørene av rusomsorg i byen.

Vi hadde heller ikke klart å drive bibelskole uten et tett samarbeid med andre. Når det gjelder konkret samarbeid med andre menigheter har vi over lang tid hatt en tett dialog med Filadelfia Rælingen. Vi holder i disse dager på å utvikle dette samarbeidet og gleder oss over at de ønsker å stå i et tettere nettverk sammen med oss. Ellers gleder vi oss også over at «Damer i Byen» stadig inntar nye byer og tettsteder.

Hva skal et nettverk innebære?

Prinsippet om den lokale menighets selvstendighet har i alle år stått sterkt i pinsebevegelsen. Dette prinsippet står fortsatt sterkt, men må ikke skygge for å utvikle samarbeid der vi ser at det viktig for at Guds rike skal vokse videre. I tidligere tider hadde flere større bymenigheter stort arbeid i distriktet og det vokste opp det vi den gang kalte «utposter». I dag har dette arbeidet fått nye navn, men et hovedbegrep kan vel være å kalle det nettverk. Flere ønsker å stå sammen om de bibelske verdiene som i dag blir presset på alle kanter. Det er ikke lett for noen menigheter å stå alene i denne åndelige kampen. Vi trenger å stå sammen i bønn, misjon og inspirasjon for å nå ut med evangeliet. Det kan også være mange praktiske ting vi kan ha nytte av, men det vil gå for langt å nevne detaljer på dette.

En spennende fremtid

Vi er forventningsfulle på tiden fremover. Flere menigheter har besøkt oss de siste årene. Spesielt på onsdagens bønn- og lovsangsmøte. Mange har en lengsel etter å oppleve Gud og vil gjerne stå sammen med oss i det ønsket. Og kanskje er det sannheten i Forkynneren vi kommer til å oppleve, nemlig at det er bedre å være to enn én, for de får god lønn for sitt strev.