Vis meny
Nærhet

Nærhet

Det er kanskje litt ironisk at det er nå i disse tider vi har temaet om nærhet og relasjoner. Nå som hele samfunnet oppfordres til avstand og isolasjon.

  |   Av: Thor-Harald Evenstad  |   26.03.2020  |   #1 Mars 2020

Det er i tider av frykt og urolighet at man kan kjenne behovet for fellesskap ekstra godt. Men rådene som er gitt fra myndighetene handler jo nettopp om å beskytte hverandre. Ved å holde avstand så står vi sammen, og verner om hverandre. Det er en rar situasjon, men viktig å følge instruksene som blir gitt!

Kanskje får vi nå tid og mulighet til å reflektere over hvor mye relasjonene våre faktisk betyr for oss. 

Vi er skapt relasjonelle, og et av våre mest elementære behov som mennesker er nærhet. 

Alle trenger nærhet. Det er i samspill med andre at vi utvikler oss som mennesker. Det er når vi kommer tett på hverandre at fordommene våre utfordres og forsvinner. Vi kommer fra forskjellige bakgrunner og kulturer, dette er en stor rikdom som bør utforskes med stor interesse. 

Når kjærligheten og medmenneskeligheten vokser så vokser også opplevelsen av mening med livet. 

Nærhet gjør at vi slutter å snakke om, og begynner å snakke med. Men redsel og usikkerhet kan være murer som hindrer gode relasjoner. Redsel for å bli avvist, redsel for å bli såret. Usikkerheten gjør at en ikke våger å by på seg selv, og at en ikke våger å vise svakhet.

Mange har denne usikkerheten og skepsisen også overfor Gud. Selv om han gjennom hele bibelen prøver å vise oss at han vil være nær oss. I Ef. 2,13 står det: «Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Om vi er i Kristus og tror på ham, så er det ingenting som kan skille oss fra hans kjærlighet»

For at en skal få alle de velsignelsene som ligger i å ha nære vennskap og relasjoner, så må man våge. Våge å by på seg selv. Våge å være åpen og sårbar. Men også våge å ta imot godhet. Ta imot en utstrakt hånd og en invitasjon.

I en god relasjon tåler vi litt motstand og uenighet. Er derimot relasjonen skjør så kan motstanden sette en stopper for vennskapet. Gode relasjoner krever ekthet og ærlighet, og det merkes fort om dette ikke er tilstede.

Gi tid, gi rom, vær raus, vær interessert. Våg å by på deg selv. Våg å slippe folk innpå. Bygg opp den sosiale selvtilliten. Prøv å utfordre deg selv dette året. 

Selv om vi nå oppfordres til å holde fysisk avstand til mennesker, så finnes det mange muligheter til å likevel se, snakke, løfte, oppmuntre og stå sammen. Vi trenger hverandre.