Vis meny
Hverdag i menigheten i et nedstengt Norge

Hverdag i menigheten i et nedstengt Norge

Når det i menigheter, bedrifter og foreninger skal skrives årsrapport for 2020, vil det neppe bli brukt ordlyden: «Et år på det jevne uten de store forandringer.»

  |   Av: Terje Govertsen  |   19.06.2020  |   #2 Jun 2020

Denne våren har vært veldig annerledes for hverdagen i menigheten, både når det gjelder frivillige og de ansatte. Arbeid settes på vent, noe avsluttes men det meste endres og tilpasses situasjonen som oppstod fra 12. mars. Det har kanskje vært stille på huset, men aktiviteten likevel høy på enkelte områder. 

Ukentlige digitale stabsmøter hver tirsdag morgen, nettsamtaler og ikke minst tjenestesamlingen med alle «tilstede» på storskjerm har gitt nye verdifulle erfaringer. Det er faktisk mulig å treffes uten å møtes. 

Tredoblet medieproduksjon

Mange av oppgavene i menigheten forsvinner ikke selv om situasjoner endres, og det gjøres en betydelig innsats på alle områder for å holde alt i gang. Media er kanskje den avdelingen som har merket endringen mest. Christoffer Kaasa sier: «Det har denne tiden blitt ekstra mye rigging, opptak og redigering – en tredobling av produksjoner i forhold til det normale.

Oppgavene har på sett og vis vært de samme hele veien. Jeg produserer film og TV, men det er blitt enda flere produksjoner og i en enda større skala. Vi har denne tiden produsert tre ganger så mye av det vi pleier i form av gudstjenester, lovsang, vitnesbyrd osv., så det er klart det har blitt ekstra mye rigging, opptak og redigering. Vi har også blitt nødt til å tenke annerledes på hvordan vi formidler det samme budskapet, men nå fra en tom sal. Og ja, det er faktisk meningsfullt, spesielt når det kommer tilbakemeldinger om at mennesker har fått sterke møter med Jesus.

Så fra å være en avdeling som supplere menighetsarbeidet, har vi blitt den eneste kanalen å nå ut til menigheten på, og det er både et stort ansvar, utfordrende og veldig moro.

Jeg ser frem til å komme tilbake til vanlig drift, og mest av alt å jobbe sammen igjen med den fantastiske frivillige staben her», avslutter Christoffer.

Digital pastor

Menighetens pastorer har også fått en annen hverdag. De har vært delvis permittert og da blir prioriteringer en utfordring. Øyvind Valvik sier: «Det er utfordrende å ha det samme ansvaret som må gjøres på halvparten av tiden. Da blir det mye digitalt, med forkynnelse, stabsmøter, undervisning på bibelskolen i tillegg til styremøter og eldstemøter. Jeg har prioritert å holdet orden på permitteringsreglene, de administrative oppgavene, bønnemøter, økonomi og digital kontakt med medlemmer.

Det er fint å se at i alle situasjoner åpner det seg nye muligheter, og det er gledelig å se at folket står med oss også økonomisk.

Men jeg ser uten tvil frem til opplevelsen av felleskapet når vi kommer tilbake til normal drift», sier Pastor Øyvind Valvik.