Vis meny
Når dere kommer sammen

Når dere kommer sammen

Ofte har jeg tenkt at fellesskap er å komme sammen. Det er for så vidt riktig, men det er hva som skjer i forlengelsen av dette som skiller et godt fra et dårlig fellesskap.

  |   Av: Andreas Fjellvang  |   26.02.2021  |   #1 Mars 2021

Jeg kan eksempelvis være sammen med mine nærmeste, men være et helt annet sted i tankene. Alternativt kan jeg ta del i fellesskapet ved å være til stede i øyeblikket og gi av meg selv.

Sammenkomster er ikke unikt for det kristne folk. Alle grupperinger samles i ulike former. Det unike med kirken er hva som skjer når den samles.

Det ser vi når Paulus rettleder menigheten i Korint. Han oppsummerer i 1. Korinterbrev 14,26: «Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.»

Alle kan vi bidra. Ikke for prestasjon, men for å ta del i en guddommelig relasjon. En relasjon muliggjort av Jesu død og oppstandelse, ikke våre gjerninger. Alle kommer vi til kort i møte med den fullkomne Gud. Likevel er vi fri til å komme sammen for å gi ære til Han som har tilgitt all vår skyld.

Det unike med det kristne fellesskapet er at det er tredelt; vi kan se tilbake til Guds handlinger med takknemlighet, møte fremtiden med håp, men også erfare at Han er nær her og nå – uansett omstendighet. La oss i enda større grad ta del i dette fellesskapet! Et fellesskap som peker på Jesus, Han som er «i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» (Heb 13,8).