Vis meny
Fakta og visjon eldre

Fakta og visjon eldre

Filadelfia Kristiansand er en generasjonsmenighet. Det betyr at vi har mange barn, på lik linje med mange ungdom, voksne og eldre i blandt oss. Vi ønsker å være en menighet som ikke lager kunstige skiller mellom generasjonene, derfor har vi stort fokus også på de eldre i menigheten.

  |   Av: Frode Daland  |   25.10.2013 

Vi opplever større fokus på en ny generasjon seniorer i disse dager. Som den tradisjonsrike menigheten Filadelfia Kristiansand er har vi over 300 medlemmer i aktuell alder, og med alt snakk om den kommende eldrebølgen sier det seg selv at vi ønsker å bidra. Bidra med tilbud og utvikling som kan bedre livskvaliteten til en ny generasjon seniorer. Bidra til fellesskap mellom generasjonene.

Som et ledd i dette fokuset jobber vi med det kommende trivselssenteret i Q42, men ikke bare det. I tiden fremover mot de nye mulighetene dette bygget vil gi oss, så er vi allerede i gang med å planlegge og ta i bruk det som skal bli innholdet i Trivselssenteret. Det er satt ned en arbeidsgruppe som vil jobbe med en utvikling av tilbudet for seniorer, så følg med på kommende opplysninger...

Gjennom de godt besøkte samlingene til Formiddagstreff annenhver tirsdag er jevnlig barn fra Solkollen barnehager på besøk. Elever ved bibelskolen deltar også med sang og vitnesbyrd.

Gudstjenestene er i stor grad lagt opp på en slik måte at den kommuniserer til mennesker i alle aldre - da spesielt søndag formiddag kl. 11.00.

Vi vet at det er takket være mange menneskers innsats i generasjoner av år, at vi er der hvor vi er i dag. Derfor ønsker vi å være en inkluderende menighet for de eldre i menigheten, men også for de eldre i byen generelt.

Det drives besøkstjeneste og sykebesøk, i tillegg til egne samlinger for den aktuelle aldersgruppe.

Formiddagstreff

Formiddagstreff samler mennesker fra 60 år og oppover annenhver tirsdag i oddetallsuker.

Pioneren

Pioneren er menighetens eldste kor i dobbel betydning. Det er øvelse annenhver mandag i...

Kontaktinformasjon

  Dronningensgate 91
  4608 Kristiansand


Sentralbord menighetskontor
Tlf: 380 23 400
Send epost