Vis meny
Solkollen Barnehage

Solkollen Barnehage

Solkollen barnehage ble startet av menigheten Filadelfia Kristiansand i 2001 og eies nå av Læringsverkstedet. Barnehagen drives med tillegg til formålsparagraf for barnehagedrift. Vi legger vekt på kristen verdiformidling i hverdagen, i pedagogisk tilrettelagt aktiviteter og ved kristne høytider gjennom året. Med denne formålsparagrafen, et ressurssterkt personale og i samarbeid med foreldrene, ønsker vi å skape de beste barnehagene i Kristiansand.

  |   Av: Terje Tveit  |   01.09.2016 

Barnehagens mål:

Solkollen barnehage er en del av ”den gode barndom” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende og utviklende fellesskap.

Delmål:

  • Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon
  • Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna
  • Vi har et godt tilbud til hele familien
  • Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø.
  • Vi engasjerer oss i bydeler, regionalt og nasjonalt.


Mer informasjon finner du på barnehagenes egne nettsider på adressen www.solkollen.no

 

Her finner du mer informasjon om den enkelte barnehage:

Solkollen barnehage Hånes

Solkollen barnehage Hånes åpnet dørene i august 2012 er er dermed den nest-nyeste...

Solkollen barnehage Hellemyr

Solkollen barnehage Hellemyr ble åpnet i 2001. Barnehagen drives med tillegg til...

Solkollen barnehage Flekkerøy

Solkollen barnehage Flekkerøy åpnet i august 2014 med fire avdelinger. Barnehagen har...

Solkollen barnehage Søm

Solkollen barnehage Søm stod ferdig i 2006 og består av 4 fulle avdelinger. På tross av...