Vis meny
Solkollen barnehage Hånes

Solkollen barnehage Hånes

Solkollen barnehage Hånes åpnet dørene i august 2012 er er dermed den nest-nyeste barnehagen. Barnehagen drives med tillegg til formålsparagraf for barnehagedrift.

  |   Av: Terje Tveit  |   01.09.2016  |   Barnehage

Vi legger vekt på kristen verdiformidling i hverdagen, i pedagogisk tilrettelagt aktiviteter og ved kristne høytider gjennom året. Med denne formålsparagrafen, et ressurssterkt personale og i samarbeid med foreldrene, ønsker vi å skape de beste barnehagene i Kristiansand.


Barnehagens mål:
Solkollen barnehage er en del av ”den gode barndom” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende og utviklende fellesskap.

Delmål:
• Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon
• Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna
• Vi har et godt tilbud til hele familien
• Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø.
• Vi engasjerer oss i bydeler, regionalt og nasjonalt.

Avdelingene:

 • Armkroken
  Tilgjengelige voksne tilbyr et fang og en armkrok, og skaper trygghet og varme
 • Håndtrykket
  En trygg og varm hånd kan støtte og gi omsorg. Håndtrykk skaper dialog og kontakt
 • Fotsporet
  Å vandre sammen og sette spor gjør at vi tar nye steg mot samme mål.
 • Skattkammeret
  Barn er skatter som er verdifulle, individuelle, ulike og strålende
 • Hjerterommet 
  Omsorg, trygghet og hjertevarme skapes i menneskemøter


Ressurser

Barnehagen har gymsal og ulike grupperom som avdelingene benytter seg av daglig.
Uteområde er svært variert og utviklende for barnas motorikk. Vi har et eget skogområde, fotballbane, sykkelveier og flotte lekeapparater som også er flittig i bruk på ettermiddagen.

Flerbruksbygg

I tillegg til barnehagen rommer bygget menighetslokalet til Hånes Frikirke. Vi er glade for at bygget er i bruk både på dagtid og kveldstid. Vi har fått et «levende bygg» i nærmiljøet!

Verdidokument og årsplan kan leses i sin helhet under informasjonsfeltet i menyvalget på nettsiden.
 

Kontaktinfo

Flekkerøy
Telefon: 380 63 085
post.flekkeroy@solkollen.no

Hellemyr
Telefon: 380 63 085
post.hellemyr@solkollen.no

Hånes
Telefon: 380 63 085
post.hanes@solkollen.no

Søm
Telefon: 380 63 085
post.som@solkollen.no


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Familieskolen

Telefon: 455 03 015
familieskole@solkollen.no