Vis meny
Solkollen barnehage Flekkerøy

Solkollen barnehage Flekkerøy

Solkollen barnehage Flekkerøy åpnet i august 2014 med fire avdelinger. Barnehagen har flotte lokaler og et fantastisk uteområde, med umiddelbar nærhet til skogen.

  |   Av: Terje S. Tveit  |   16.02.2015  |   Barnehage

I tillegg til avdelingene har vi en del spesialrom som formingsrom, multi/ media rom og en stor gymsal som er veldig populær.


Styrende dokumenter:
- Verdidokument (pdf)
- Årsplan (pdf)


Våre avdelinger, direkte telefonnummer og betydning:

Armkroken
Tlf: 467 45 785
Tilgjengelige voksne tilbyr et fang og en armkrok og skaper trygghet og varme

Hjerterommet
Tlf: 464 45 648
Omsorg, trygghet og hjertevarme skapes i menneskemøter

Fotsporet
Tlf: 453 96 269
Å vandre sammen og sette spor gjør at vi tar nye steg mot samme mål

Smilehullet
Tlf: 465 03 505
Smil, humor og kreativitet gir farger til et inkluderende fellesskap

Navnene på avdelingene i barnehagen skal være med å understreke vårt ønske om å være inkluderende, skape likeverd og likestilling.


Adresse:
Lindebøskauen 31
4625 Flekkerøy

 

Informasjon om eier og formålsparagraf:

Solkollen barnehage ble startet av menigheten Filadelfia Kristiansand i 2001 og eies nå av Læringsverkstedet. Barnehagen drives med tillegg til formålsparagraf for barnehagedrift. Vi legger vekt på kristen verdiformidling i hverdagen, i pedagogisk tilrettelagt aktiviteter og ved kristne høytider gjennom året. Med denne formålsparagrafen, et ressurssterkt personale og i samarbeid med foreldrene, ønsker vi å skape de beste barnehagene i Kristiansand.


Tillegg §1a i barnehageloven
Solkollen barnehage er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon (jmf. Barnehagelovens §1a). Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering.

Barnehagens mål:
Solkollen barnehage er en del av ”den gode barndom” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende og utviklende fellesskap.

Delmål:
• Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon
• Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna
• Vi har et godt tilbud til hele familien
• Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø.
• Vi engasjerer oss i bydeler, regionalt og nasjonalt.

 

Se bilder og les mer - trykk her!

 

 

Kontaktinfo

Flekkerøy
Telefon: 380 63 085
post.flekkeroy@solkollen.no

Hellemyr
Telefon: 380 63 085
post.hellemyr@solkollen.no

Hånes
Telefon: 380 63 085
post.hanes@solkollen.no

Søm
Telefon: 380 63 085
post.som@solkollen.no


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Familieskolen

Telefon: 455 03 015
familieskole@solkollen.no