Vis meny
Emner og fag

Emner og fag

Emner for MBS og LEV bibelskoler i Filadelfia Kristiansand

  |   Av: Eirik Urdal  |   16.06.2020 

MBS vil konsentrere sin undervisning omkring seks forskjellige hovedområder, med medfølgende praksis. Innenfor disse feltene vil vi vektlegge en praktisk og åndelig tilnærming som gir studentene mulighet til både og lære og erfare.

Noen av emnene på MBS

 • Bibelkunnskap, troslære og etikk

 • Pinsebevegelsen, teologisk profil og spiritualitet

 • Ledelse og selvutvikling

 • Menighets- og organisasjonsutvikling

 • Kommunikasjon og kulturforståelse

 • Diakoni og misjon

Hos LEV vil du få en grundig innføring i Bibelen og bli bedre kjent med bokas hovedperson Jesus Kristus. Samtidig vil du lære om hvordan det er å leve og vandre som en kristen, med spennende og unike praksismuligheter.

Noen av emnene på LEV

 • Selvledelse og personlig utvikling

 • Livsvisjon

 • Teambygging og ledertrening

 • Ulike ledermodeller

 • Lederskap i Bibelen

 • Menighetsplanting og menighetsbygging

 • Frivillighet og tjeneste

 • Innføring i GT og NT

 • Grundig gjennomgang av flere av bibelens bøker

 • Praksis i en lokal menighet