Vis meny
Familiegrupper

Familiegrupper

Visjonen til barnearbeidet i Filadelfia er: "Vi arbeider mot at barna skal få kjenne Jesus, bli sett og få nye venner". Men dette trenger vi også som voksne...


  |   Av: Åse Simonsen  |   11.03.2016  |   Barn og familie

Livet har ulike faser. Vi går fra barn, til ungdom, til voksne. I alle faser er relasjoner og tilhørighet viktig. Vi trenger venner som vi kan stå sammen med om hverdagens utfordringer. Hvordan skal vi klare dette i en stor menighet? Jo ved å treffes i mindre fellesskap, og vi må være åpne for å bli kjent med nye mennesker i livet vårt. i et menighetsfellesskap har vi alle et ansvar. Et ansvar for "å se" hverandre, og et ansvar for å inkludere.

"Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede" (Apg.2.46).

I Filadelfia har vi startet opp med familiegrupper. Vi kaller det for "Familier i Nettverk". Vi er over 30 familier med, og det startes snart opp noen flere grupper. Det er et fellesskap av familier tilknyttet Filadelfia som ønsker å stå sammen i å:

  • Vokse i livet med Gud
  • Vokse nærmere hverandre
  • Vise barna veien til Gud
  • Inkludere nye familier i fellesskapet

Vi ønsker å bygge et sterkt og meningsfyllt fellesskap ved at vi treffes i det "store felelsskapet" i gudstjenestene, og i de "mindre småfellesskapene" i hjemmene, deler troen og livet med hverandre. Familiegruppene møtes en gang i måneden i hjemmene. Da treffes vi over en kaffekopp og blir bedre kjent gjennom å bare være sammen. Vi starter familiegruppa med en felles lek, en kort andakt og bønn. En gang i månenden treffes damene, og en gang i måneden treffes mennene. Og så har vi av og til litt sosiale ting som skjer.

"Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett" (Joh.17.21-22).

Hvis du er interessert i å være med i familiegruppe så ta kontakt med Åse Simonsen
aase@filakrs.no
97117836