Vis meny
FOS Ettervern

FOS Ettervern

Beboere som har avsluttet behandlingen på FOS opplever ofte en sårbar situasjon når de flytter over i egen bolig.

  |   Av: Vivi Haug  |   22.10.2012  |   FOS - Filadelfia Omsorgssenter

Beboere som har avsluttet behandlingen på FOS opplever ofte en sårbar situasjon når de flytter over i egen bolig. De kan lett bli alene om ansvaret for å tilpasse seg livet utenfor institusjonen. For å lette denne overgangen, avtales det oppfølging over tid som kan innebære følgende elementer: 

 

  • Hjemmebesøk
  • Deltagelse i ansvarsgrupper
  • Telefonkontakt
  • Nettverksoppbygging
  • Aktiviteter sammen med frivillige faddere (medvandrer)
  • Ettervernsgrupper med et aktivitets tilbud
  • Individuelle samtaler
  • Menighetsfelleskap

Vakttelefon

FOS Ettervern
Tlf: 982 68 485

Kontaktinformasjon

FOS Ettervern/ Administrasjon
Torhild Gustavsen
Tlf: 982 68 486
Send epost

FOS Landeskogen
Egil Oseberg
Tlf: 982 68 483
Send epost

Mulig Bruktbutikk
Tlf 982 68 469