Vis meny
FOS Tordenskjoldsgate

FOS Tordenskjoldsgate

Filadelfia Omsorgssenter Tordenskjoldsgate (FOS Tordenskjoldsgate) er et botilbud til mennesker i nød med rusrelaterte problemer. Vi bygger på gjensidig tillit og framelsker åpenhet, ærlighet og sannhet.

  |   Av: Vivi Haug  |   22.10.2012  |   FOS - Filadelfia Omsorgssenter

Filadelfia Omsorgssenter Tordenskjoldsgate (FOS Tordenskjoldsgate) er et botilbud til mennesker i nød med rusrelaterte problemer. Vi bygger på gjensidig tillit og framelsker åpenhet, ærlighet og sannhet. Senteret ble etablert i 1997 for mennesker i nød.

FOS Tordenskjoldsgate ønsker å «se» og ivareta enkeltmennesker. Vi tar utgangspunkt i en åndelig, sosial og praktisk omsorg: Slik at den enkelte kan bli gjenopprettet til et HELT menneske.

FOS Tordenskjoldsgate består av en felles boenhet og ettervernsleiligheter. Vi samarbeider med de som står rundt den enkelte - familie/pårørende, det lokale hjelpeapparatet og de instanser den enkelte gjør seg nytte av. Hver beboer betaler selv oppholdet av egne midler eller ved hjelp av livsopphold-/bostøtte.

Egen info og beboerkontrakt utarbeides med den enkelte.

FOS Tordenskjoldsgate eies og drives av Filadelfiamenigheten i Kristiansand, som en selvstendig enhet.

Vi ønsker at stedet skal være et tilbud for byen vår!


Kontaktperson:

Thorild Vige Gustavsen  
Mobil: 98 26 84 86  
E-post: torhild@filakrs.no

Vakttelefon

FOS Tordenskjoldsgate
Tlf: 982 68 480

Kontaktinformasjon

FOS Ettervern/ Administrasjon
Torhild Gustavsen
Tlf: 982 68 486
Send epost

FOS Landeskogen
Egil Oseberg
Tlf: 982 68 483
Send epost

Mulig Bruktbutikk
Tlf 982 68 469