Vis meny

Radioringen

Helt siden 1988 har Radioringen eksistert, og den består av mennesker som støtter Radio Filadelfia med et fast beløp i mnd.
Vi har satt en standardpris på 200,- pr mnd. men beløpet er valgfritt, noen betaler mindre, andre mer.
Hver mnd. sender vi ut Radioringbrevet med informasjon om hva som skjer, og med nye bønneemner for Radio Filadelfia


  |   Av: Frode Daland/Terje Tveit  |   02.01.2017 

Radioringen er Radio Filadelfias givertjeneste.

Du velger selv hvilke betalingsintervaller du ønsker, månedlig, kvartalsvis, halvår eller en gang i året. Mulighet for AvtaleGiro er det også. Gaver til Radio Filadelfia kan du trekke av på skatten, vi trenger da ditt personnummer.

Radioringen er bærebjelken i ”Radioens” økonomi. Og takket være trofaste givere kan vi drive radio, og fortelle mennesker i Kristiansandsområdet om Jesus.

Har du lyst il å være med å hjelpe oss?
Bli med i Radioringen, og støtt Radio Filadelfia.
Fyll ut skjema og send inn i dag!

Menigheten tilbyr AvtaleGiro

Fyll ut skjema for inngåelse av AvtaleGiro her. Har du problemer med å åpne skjemaet direkte i din nettleser, så velg å åpne skjemaet i Adobe Reader eller høyreklikk på lenken og velg å laste dokumentet ned til din maskin. Vi anbefaler å benytte AvtaleGiro fremfor andre betalingsmåter. Noen benytter faste trekk i nettbanken og det er en enkel måte å sette opp fast givertjeneste. Men det betyr også at vi må gjøre en manuell jobb for å føre beløpet riktig sted, samt at det med manuelt produseres bilag som vi må betale ekstra for. Ved å benytte AvtaleGiro så fornkler det arbeidet og gjør det rimeligere økonomisk. Men du bestemmer - vi er takknemlige for at du er med å støtter arbeidet.

Skattefradragsordningen

De av dere som ikke ønsker AvtaleGiro men ønsker skattefradragsordningen, kan du fylle ut skattefradragsattesten som du finner ved å trykke her (pdf). Har du levert denne tidligere er det ikke nødvendig å levere på nytt. Denne attesten er gyldig i alle avdelinger i menigheten, og gjelder fra år til år.


Generell informasjon:
Filadelfia Kristiansand
Dronningensgate 91
4608 Kristiansand

Bankforbindelse: Spareskillingsbanken
Kontonummer: 3060 05 02901


Hvis ikke annet er merket på innbetalingen vil beløpet gå inn i den ordinære givertjeneste til menighetens arbeid. Beløp til Radio Filadelfia må merkes med 3010 10 i kommentarfeltet. Har du AvtaleGiro kommer pengene inn på rett konto automatisk.

Vi gjør også oppmerksom på følgende:

1) På bakgrunn av at enkelte av våre faste givere ønsker å være anonyme, må vi ha skriftlig bekreftelse fra alle givere som ønsker å være med i ordningen for skattefradrag. Det er derfor ikke noen automatikk i at alle gaver blir innrapportert. Sørg derfor for å levere inn bekreftelse for innrapportering av gaver i god tid før årsskiftet, enten på skjema for inngåelse av AvtaleGiro eller skattefradragsattest.

2) Ved bruk av skattefradragsordningen vil gaven bli registrert på kontoinnehaver hvis ikke annet er spesifisert på innbetalingen.

3) Skattefradraget er personavhengig og er begrenset oppad til kr. 30.000,- pr. person pr. år. Dette betyr at ektepar kan få tilsammen kr. 60.000,- i fradrag. Nedre grense for skattefradrag er satt til kr. 500,- pr. person pr. år. Beløp under dette vil ikke bli innrapportert.

 

Takk for din innlevering!

 

Navn
Adresse
Postnr
Poststed
Telefon
E-post
Betalingshyppighet
Skattefradrag
Inntil 12.000,- i skattefradrag pr. år
Obligatorisk felt - må fylles ut