Vis meny
Støtt menigheten økonomisk

Støtt menigheten økonomisk

Filadelfia Kristiansand er i stor grad basert på frivillige gaver. Disse gavene utgjør det meste av menighetens totale årlige inntekter. Det blir derfor nesten unødvendig å si noe mer om viktigheten og den avgjørende betydningen som de frivillige gavene utgjør.

  |   Av: Terje Tveit / Frode Daland  |   22.01.2021 

Måter å gi på:

1. Fast givertjeneste (AvtaleGiro)

Gi et fast beløp hver måned som trekkes automatisk fra din bankkonto. Ved å hukke av for "Jeg ønsker skattefradrag for denne gaven" og fylle ut fødselsnummer, får du skattefradrag for gaver inntil kr. 50.000,- pr. år. Fast givertjeneste er med på å gi menigheten en forutsigbar økonomi.

Klikk her for å gå til signering av AvtaleGiro på nett. (Velg "Månedlig")

Du kan også ta kontakt på post@filakrs.no eller tlf. 380 23 400 for mer informasjon eller hjelp til å registrere deg som fast giver.

2. Engangsbeløp (VIPPS, kortbetaling eller bankoverføring)

Klikk her for å gi en enkeltgave via Vipps eller kortbetaling.

Du kan selv benytte din nettbank eller besøke din bankforbindelse for å gi en gave til menigheten.

Bankforbindelse: Spareskillingsbanken
Kontonummer: 3060 05 02901

3. Kollekt

På våre møter samler vi inn en gave til menighetens arbeid. Her kan du gi kontanter eller betale med kort, VIPPS eller SMS.

 

Se eller endre beløp

Faste givere med AvtaleGiro som har registrert sitt telefonnummer eller sin epost-adresse hos oss kan se eller endre beløp via Min side - trykk her. Her kan man også behandle samtykker for kommunikasjon. Om vi mangler ditt telefonnummer eller din epost-adresse, eller du ønsker å oppdatere annen personalia kan du gi beskjed til menighetskontoret.


Skattefradragsordningen

Mange velger å gi sin gave som kollekt i forbindelse med menighetens møter, men en enda større andel velger å benytte seg av menighetens ordning for givertjeneste. Fordelen med sistnevnte er at menigheten gjennom PSGS (Pinsevennenes Sentralregistrering av Gaver med Skattefradrag) er godkjent for skattefradrag på alle gaver inntil kr. 50.000,- pr. år. 

Vi gjør også oppmerksom på følgende:

1) Ved bruk av skattefradragsordningen vil gaven bli registrert på kontoinnehaver hvis ikke annet er spesifisert på innbetalingen.

2) Skattefradraget er personavhengig og er begrenset oppad til kr. 50.000,- pr. person pr. år. Dette betyr at ektepar kan få tilsammen kr. 100.000,- i fradrag. Nedre grense for skattefradrag er satt til kr. 500,- pr. person pr. år. Beløp under dette vil ikke bli innrapportert.

Generell informasjon

Filadelfia Kristiansand
Dronningensgate 91
4608 Kristiansand

Tlf. 380 23 400

Send epost