Vis meny
Historisk

Historisk

Det første offentlige møtet i regi av den nystartede pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand, ble holdt 19. januar 1919. Helt fram til 1926 ble møtene holdt i lokalene til Godtemplar-huset i Dronningensgate 91, og fra 1958 i det "nye" Filadelfia (bildet) som nå er revet, på samme adresse.

  |   Av: Wiggo Skagestad  |   31.10.2016 

Den første taleren som besteg talerstolen i Filadelfia januardagen i 1919 var en evangelist ved navn Isaksen fra Kristiania.

Siden har mye skjedd i Filadelfia. Etter en del flytting fra ulike lokaliteter, lyktes det menigheten å kjøpe hele det før omtalte Godtemplar-lokalet i Dronningensgate 91. Dette er faktisk samme eiendom hvor menigheten fremdeles driver sin virksomhet utfra. Det ”nye” Filadelfia sto ferdig 11. mai 1958 etter en imponerende dugnads- og innsamlingsinnsats. Etter en periode mellom 2012 til 2016 i leide lokaler i Marvika, mens byggeprosjektet for nye lokaler i Q42 pågikk, er vi nå tilbake igjen i Dronningensgate.

Menigheten har vokst fra en beskjeden start til at den i dag omfatter mer enn 1300 døpte medlemmer – og er landets 3. største pinsemenighet. Hvis vi tar med barn av medlemmer så teller vi nærmere 1900 personer. Menigheten har stått i vekkelser i ulike perioder av sin historie. Nevnes må den vekkelse som kom i Kristian Sundsdals tid, fra 1938 og utover. Det fortelles at folk sto i kø utenfor lokalet. Veggene til lillesalen i det tidligere lokalet måtte fjernes.

Men også i de siste årene har menigheten kunne glede seg over en stille vekst. Et jevnt tilsig av nye mennesker – spesielt som en frukt av bønnemøtene på onsdagene – er noe som kjennetegner dagen i dag. Men det er så absolutt mer land å innta!

Dyktige forstandere har gjort en stor innsats gjennom mange år. Vi nevner foruten Kristian Sundsdal også menighetens aller første forstander, Torgrim Hansen. Likeså Arthur Nyborg Pettersen, Thoralf Gilbrant, Georg Surland, Håkon Haug, Arne Øystein Rambekk, Willy Sæther, Egil Svartdahl, Bjørn Bjørnø, Per Morten Nilsen og Arve Bækkelund.

For tiden ledes menigheten av hovedpastorene Wiggo Skagestad, Øyvind Valvik og Thor-Harald Evenstad.

Trykk her for å lese mer, se bilder og video av vårt nybygg i Kristiansand sentrum!