Vis meny
Historisk

Historisk

Det første offentlige møtet i regi av den nystartede pinsemenigheten Filadelfia her i byen, ble holdt 19. januar 1919. Helt fram til 1926 ble møtene holdt i lokalene til Godtemplar-huset i Dronningensgate 91 (bildet) som nå er revet.

  |   Av: Wiggo Skagestad  |   31.10.2014 

Den første taleren som besteg talerstolen i Filadelfia januardagen i 1919 var en evangelist ved navn Isaksen fra Kristiania.

Siden har mye skjedd i Filadelfia. Etter en del flytting fra ulike lokaliteter, lyktes det menigheten å kjøpe hele det før omtalte Godtemplar-lokalet i Dronningensgate 91. Dette er faktisk samme eiendom hvor menigheten frem til mai 2012 drev sin virksomhet utfra. Det ”nye” Filadelfia sto ferdig 11. mai 1958 etter en imponerende dugnads- og innsamlingsinnsats. Nå holder Filadelfia Kristiansand til i leide lokaler i Marvika mens byggeprosjekt for nye lokaler i Q42 pågår. Når dette blir fullført vil menigheten igjen flytte tilbake til Dronningensgate.

Menigheten har vokst fra en beskjeden start til at den i dag omfatter mer enn 1100 døpte medlemmer – og er landets 5. største pinsemenighet. Hvis vi tar med barn av medlemmer så teller vi over 1600 personer. Menigheten har stått i vekkelser i ulike perioder av sin historie. Nevnes må den vekkelse som kom i Kristian Sundsdals tid, fra 1938 og utover. Det fortelles at folk sto i kø utenfor lokalet. Veggene til lillesalen i det tidligere lokalet måtte fjernes.

Men også i de siste årene har menigheten kunne glede seg over en stille vekst. Et jevnt tilsig av nye mennesker – spesielt som en frukt av bønnemøtene på onsdagene – er noe som kjennetegner dagen i dag. Men det er så absolutt mer land å innta!

Dyktige forstandere har gjort en stor innsats gjennom mange år. Vi nevner foruten Kristian Sundsdal også menighetens aller første forstander, Torgrim Hansen. Likeså Arthur Nyborg Pettersen, Thoralf Gilbrant, Georg Surland, Håkon Haug, Arne Øystein Rambekk, Willy Sæther, Egil Svartdahl, Bjørn Bjørnø, Per Morten Nilsen og Arve Bækkelund.

For tiden ledes menigheten av hovedpastorene Wiggo Skagestad og Øyvind Valvik.

Trykk her for å lese mer, se bilder og video av vårt kommende nybygg i Kristiansand sentrum!