Vis meny
Årets talere

Årets talere

I år får vi besøk av Andrew Wommack fra USA og Dennis Greenidge fra England. Berit Iversen Drivdal fra Damer I Byen inspirerer oss torsdag kveld og våre egne pastorer Wiggo Skagestad, Karine Bragvin Skagestad og Thor-Harald Evenstad taler også.

  |   Av: Eirik Urdal  |   04.05.2018  |   Sommerkonferansen 2018

Bilde av Andrew WommackAndrew Wommack

23. mars 1968 ble livsforvandlende for Andrew da han ble møtt av Guds overnaturlige kjærlighet. Man kan si at hans teologi ble forvandlet over natten. Andrew gikk fra å se Gud som noen han måtte fortjene å bli godkjent av til en Far som aksepterte han betingelsesløst og som sterkt ønsket et fellesskap med ham. Som forfatter av mer enn tretti bøker har Andrew i nesten femti år gjort det til sitt oppdrag å forandre måten verden ser Gud på - dette ved å fokusere på Guds kjærlighet og nåde.

Andrews visjon er å nå så langt og dypt med Evangeliet som mulig. Hans budskap rekker langt gjennom kanalen Gospel Truth som er tilgjengelig på både TV og radio for rundt halve verdens befolkning. I tillegg har han et omfattende bibliotek av undervisningsmateriell, både på trykk, lyd- og videoformat. Mesteparten av dette er tilgjengelig gratis på www.awmi.net.

Budskapet hans går dypt gjennom disippeltrening, utrustning og mentoring av neste generasjon ledere gjennom Charis Bible College, grunnlagt i 1994. Det er i dag mer enn 70 Charis campuser og over 6000 studenter på verdensbasis, med det samme oppdraget å endre måten verden ser Gud på.

Hva Gud kan gjøre gjennom en person hvis visjon er blitt forandret til å se ham ordentlig, er historien om Andrews arv.

Dennis Greenidge

Dennis Greenidge er en god venn av menigheten som går langt tilbake. Hans fokus på bønn og innvielse har vært viktig for oss. Han har en varhet som gjør at han alltid treffer med forkynnelsen, og han utfordrer oss og drar oss videre fra der vi er.
 

Berit Iversen Drivdal

Mange forbinder Berit med arbeidet ”Damer i byen”. Et arbeid som har utviklet seg og vokst gjennom mange år nå. Berit er en veldig engasjert og målrettet dame, som brenner for at mennesker skal ta imot Jesus. Hennes forkynnelse er klar og utfordrende. Berits ivrer etter at hele menigheten skal bli bevisste på oppdraget og være aktive med å spre evangeliet i hverdagen.

Thor-Harald Evenstad

Thor-Harald er også en av menighetens hovedpastorer, og er spesielt opptatt av at alle skal komme inn i en personlig og nær relasjon til Jesus. At vi skal være ekte og oppriktige, både i vår gudsrelasjon, men også i møte med hverandre. Han har et fokus på at våre svakheter kan være en styrke som hjelper oss til å se at vi trenger Gud.

Karine Bragvin Skagestad

Karine er menighetens første kvinnelige pastor. Hun har jobbet i ungdomsarbeidet gjennom mange år allerede. Karine ser de rundt seg, har et smittende humør, og en evne til å løfte frem andre.

Wiggo Skagestad

Wiggo er en av menighetens hovedpastorer. Han er ikke redd for å gå nye veier, og brenner for at vi som menighet skal være med å ta ansvar i samfunnet vi er en del av. Han er opptatt av å formidle at når vi går med Gud, så kan vi operere i en dimensjon som er større enn oss selv.

Øyvind Valvik

Øyvind er en av menighetens hovedpastorer, og den som har vært i pastorteamet lengst. Øyvinds fokus på bønn og bibel har vært viktig for menigheten. Han minner oss på at det er når vi søker Guds rike først og grunner på hans ord dag og natt, at vi har løfter om at alt vil lykkes for oss.

Hilbert Norheim

Hilbert har vært menighetens bønneleder gjennom mange år. Hans fokus og hjerte for bønn har vært uvurderlig for den reisen menigheten har hatt. Hilbert har en varhet for Den Hellig Ånds stemme, og hans nære relasjon med Gud er synlig og merkbar for de rundt ham.