Vis meny

Givertjeneste

Som menigheten for øvrig, så drives også ungdomsarbeidet i det store og det hele av frivillige gaver. Gjennom flere år har det vært mulig for ungdommer å gi sin gave og tiende inn gjennom ungdomsarbeidets egen givertjeneste

  |   Av: Frode Daland/Terje Tveit  |   02.01.2019  |   Fakta og visjon ungdom

(Filmen "Giverglede" er laget av Morten M. Larsen)
 

Filadelfia, Kristiansand er i stor grad basert på frivillige gaver. Disse gavene utgjør 35% av menighetens totale årlige inntekter. Det blir derfor nesten unødvendig å si noe mer om viktigheten og den avgjørende betydningen som de frivillige gavene utgjør.

Mange velger å gi sin gave som kollekt i forbindelse med menighetens møter, men en enda større andel velger å benytte seg av menighetens ordning for givertjeneste. Fordelen med sistnevnte er at menigheten gjennom PSGS (Pinsevennenes Sentralregistrering av Gaver med Skattefradrag) er godkjent for skattefradrag på alle gaver inntil kr. 50.000,- pr. år.

Skattefradrag

Ønsker du kun å registrere deg i skattefradragsordningen, kan du fylle ut skattefradragsattesten som du finner ved å trykke her (pdf). Har du levert denne tidligere er det ikke nødvendig å levere på nytt. Denne attesten er gyldig i alle avdelinger i menigheten, og gjelder fra år til år.

Vi gjør også oppmerksom på følgende:

1) På bakgrunn av at enkelte av våre faste givere ønsker å være anonyme, må vi ha skriftlig bekreftelse fra alle givere som ønsker å være med i ordningen for skattefradrag. Det er derfor ikke noen automatikk i at alle gaver blir innrapportert. Sørg derfor for å levere inn bekreftelse for innrapportering av gaver i god tid før årsskiftet, enten på skjema for inngåelse av AvtaleGiro eller skattefradragsattest.

2) Ved bruk av skattefradragsordningen vil gaven bli registrert på kontoinnehaver hvis ikke annet er spesifisert på innbetalingen.

3) Skattefradraget er personavhengig og er begrenset oppad til kr. 50.000,- pr. person pr. år. Dette betyr at ektepar kan få tilsammen kr. 100.000,- i fradrag. Nedre grense for skattefradrag er satt til kr. 500,- pr. person pr. år. Beløp under dette vil ikke bli innrapportert.


Menigheten tilbyr AvtaleGiro. Fyll ut skjema for inngåelse av AvtaleGiro her. Har du problemer med å åpne skjemaet direkte i din nettleser, så velg å åpne skjemaet i Adobe Reader eller høyreklikk på lenken og velg å laste dokumentet ned til din maskin. Vi anbefaler å benytte AvtaleGiro fremfor andre betalingsmåter.


Du kan selv benytte din nettbank eller besøke din bankforbindelse og støtte oss ved å gi til oss.

Bankforbindelse: Spareskillingsbanken
Kontonummer: 3060 33 44444

Du kan selv velge å øremerke innbetalingen til menigheten etter følgende oversikt:

Hvis ikke annet er merket på innbetalingen vil beløpet gå inn i den ordinære givertjeneste til menighetens arbeid.

 
Menighetens ordinære givertjeneste Merk: 3010 10 (Ca. 30% av dette går til misjon)
Misjon Merk: 3010 20  
Radio Merk: 3010 30  
Filadelfia Omsorgsenter Merk: 3010 40  
Ungdomsarbeid Merk: 3010 60  

Du kan sikkert og raskt gi en gave med ditt bankkort. Vi benytter PayPal som er en ledende global leverandør på sikre betalinger over internett. Du behøver ikke å ha egen PayPal konto for å benytte ditt bankkort!

Trykk her for å gi en gave med ditt bankkort!


Ved å sende en sms melding til nummer 2300 så kan du være med å gi kr. 200,- pr. melding.

  • Om du vil gi en gave til menighetens arbeid. Send en tekstmelding til 2300 og skriv FILADELFIA
  • Om du vil gi en gave til menighetens mediearbeid. Send en tekstmelding til 2300 og skriv FILADELFIA MEDIA

 

Kontaktinformasjon

Karine Abrahamsen
Ungdomspastor
Tlf: 993 75 718
Send epost


Sindre Rosseland Sørli
Ungdomsarbeider
Tlf: 901 77 197
Send epost


Hanne Reinertsen
Lovsangsleder
Tlf: 936 98 969

 

Ungdomslederne kan også treffes via menighetens sentralbord på nummer 380 23 400 mellom kl. 10.00 og 15.00 på tirsdag - fredag.

 

Relatert