Vis meny
Misjonsrapport fra Spania, april - juli 2018

Misjonsrapport fra Spania, april - juli 2018

Kjære menighet. Takk for deres forbønner og gode støtte. Jeg vil også takke alle menighetene for å ha et hjerte for misjon. Vi er takknemlige for muligheten til å tjene Gud her i Spania. Inntil i dag har Gud vært trofast i alt arbeidet som har blitt utført. Gud er god og trofast!


  |   Av: José Dorich og Elisabeth Olmos  |   31.08.2018  |   Misjon

Stå opp og lys!                                                                                        

«og si: Så sier Herren, Israels Gud: Ve dem som syr dekker over alle ledd på mine hender og gjør hetter til hodet på folk efter enhvers høide for å fange sjeler! Mitt folks sjeler fanger I, og eders egne sjeler holder I i live …» Esekiel 13:18

Vi er glade og fornøyde for det Gud holder på å gjøre i dette landet, og på tross av vanskeligheter og hindringer som avventer, så vet vi at vi er i Guds tid.

I denne perioden har vi sett Guds allmektige kjærlighet og nåde. Vi har møtt mennesker som har slitt med narkotika, sosiale utfordringer samt hatt store familiekonflikter men som Gud har berørt, åpnet lukkede dører og blitt en del av menigheten. Det å bli kjent med spanske og latin-amerikanske personer/familier er viktig for mange som kommer til menigheten.

Disippelgjøring og evangelisering i de ulike byene er et kontinuerlig arbeid som vi jobber iherdig for. Vi ønsker å ta vare på de som har tatt imot Jesus, hjelpe dem og følge dem opp slik at de kan være en del av menigheten og føle seg sett.

Jeg vil personlig takke noen medlemmer fra Filadelfia, spesielt Mona Anita Montensen, May Britt Tjomsås, og andre medlemmer fra den spanske gruppe for støtten og hjelpen under små prosjekter. Vi takker for deres hjerte for misjonen.

Jeg vil også nevne at jeg har søkt tillatelse om å besøke et stort fengsel her i området.

Ber fortsatt om forbønn, vi trenger Guds ledelse og veiledning.
Gud velsigne dere!
Hilsen Jose og Elisabeth

Hva er en disippel for å leve ut misjonsbefalingen!

Å kapasiteter seg, å ha lidenskap, å forme seg og utvide seg.

«Og da han så folket, ynkedes han inderlig over dem; for de var ille medfarne og forkomne, lik får som ikke har hyrde.» Matteus 9:36

Vitnesbyrd:

Dette er 28 år gamle Cesar, han er spanjoler og kom til menighetet i april. Han hadde narkotiske, psykiske- og mange familiære problemer.  Han hørte forkynnelsen om Jesus og gav sitt liv til han. Derfor fokuserer vi sterkt på disippelgjøring. Cesar er et eksempel på hvor mye dette har betydd for han og forandret livet hans. For oss er det en stor velsignelse.

«Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forgangent se, alt er blitt nytt!» 2. Korinter 5:17