Vis meny
Når dere faster!

Når dere faster!

Tidlig i undervisningen til Jesus tar han opp temaet faste. I bergpreknen hans leser vi disse versene: «Når dere faster skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, for at ingen skal se at du faster, ingen andre enn din Far som er i det skjulte. Og din Far som ser i det skjulte skal lønne deg». Matt.6.16-18

  |   Av: Monica V Sannarnes  |   01.03.2016  |   Fakta og visjon omsorg

Faste er kanskje for mange av oss noe vi ser på som en gammeldags norsk tradisjon som for lengst er utgått på dato. Det vi sitter igjen med og holder fast på fra denne eldgamle tid, er feiring av «fastelaven» med boller og krem en søndag i februar.  Men faste er faktisk en enormt sterk og viktig del av Gudslivet. Vi lever i en tid med impulser, stress, kav og jag i den ene og den andre retningen. Det er nesten ikke stillhet å oppdrive i vår tilværelse. Bibelens budskap om bønn og faste er kanskje derfor mer aktuelt en noen gang. Det kan virke som et stort offer å søke Gud i bønn og faste, sette til side oss selv og ting som opptar oss. Men faktisk kan vi komme til å oppdage at dette «offeret» nettopp var det vi trengte i vår hektiske hverdag.  En tid med stillhet, ro, ny styrke, forfriskende påfyll og ikke minst noen gjennombrudd vi aldri hadde fått tak i uten slike tider av bønn og faste.  Vi lengter etter sterke Guds opplevelser hvor vi kan se Han som Han er, uforstyrret av våre egne avsporinger og mangel på konsentrasjon,- bibelens vei er faste.

Faste setter oss i kontakt med inntrykk som ellers forblir uoppdaget for oss. Når ikke lenger kroppen har sitt fokus på maten som snart skal komme og fordøyes, kan den bruke sitt fokus på andre ting. Luktesansen blir sterkere, smaksløkene annerledes, behovet for søvn og svakere. Det skjer en del konkret fysiske endringer med kroppen som gjør oss mer konsentrerte og mottakelige. Om man faster fra mat går det noen dager før man merker at disse mekanismene trer i kraft og de første to-tre dagene i en faste periode er derfor ganske krevende. Dagene etter dette endrer ofte litt karakter og man kan kjenne en større ro og fokus i bønn.

I bibelen kan vi lese om flere typer faste. Absolutt faste(2.Mosebok 34.28 uten mat og drikke), normal faste(Luk.4 med drikke), Delvis faste (Daniel 1 med grønnsaker) og kollektiv faste (Joel 1-2 og Jona 3 hele folket og alle generasjoner samler seg i faste)
Faste er et middel som er gitt i hendene våre for å løse vanskelige situasjoner i vår hverdag, personlig og for land og folk. Gjennomførelsen er både smerte og velsignelse. Vi avstår fra rettighetene våre til mat og sosialt samvær for å søke Gud i bønn. Guds ord taler også om en hellig faste når den gjøres av hjertet,- ikke for å selv bli en åndelig ener men for å bringe Guds løsermakt inn i situasjoner hvor åndelig mørke og undertrykkelse råder.

I våre bønn og faste uker kaller vi  menigheten sammen til en kollektiv bønn og faste tid, med gitte bønnemner som vi ber om sammen (Disse finner du i vårt bønnehefte på nettsiden eller i vestibylen).
Hvis man av ulike grunner ikke faster fra mat, kan man faste fra andre ting som opptar oss,-  vår tid og vår oppmerksomhet. Sosialt samvær, trening, TV, telefon, internett osv.  La faste tiden være en hellig tid overgitt til felleskap med Jesus Kristus. Hvor blikket er rettet oppover på han og hjerte er åpent for renselse, justering og berøring. La han lede deg i dine bønner og vær hjertelig velkommen til å delta ikke bare i bønn men også i faste sammen med oss i Filadelfia Kristiansand.

Ønsker du å lese mer om faste kan vi anbefale boka:
«Faste og bønn» av Dr. Franklin Hall (finnes i bokkiosken vår).

Av Monica Valvik Sannarnes
Filadelfia bønn og veiledningssenter

Pastor Øyvind Valvik om bønn og faste

Hilbert Norheim og Monica Valvik Sannarnes på Visjon Norge om bønn og faste