Vis meny
Nye muligheter i Spania

Nye muligheter i Spania

José og Elisabeth er våre misjonærer i Spania. De har i høst fått tillatelse til å forkynne og arbeide daglig i et fengsel med 1100 innsatte.


  |   Av: José Dorich  |   18.12.2018  |   Misjon

Misjonsrapport #8 / August-oktober 2018

Kjære menighet.

Vi vil først og fremst takke Herren for disse 20 månedene vi har vært i Spania. Vi er takknemlig for dette prosjektet og for det Gud allerede har gjort og fortetter å gjøre - samtidig som han taler til våre liv og hjerter. Vi vil også takke menigheten, særlig ledelsen, for støtten, forbønnen og misjonshjertet. Vi er alle sammen et team og sammen arbeider vi for at flere kan møte Jesus som sin personlig frelser.

«For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt». Lukas 19:10

«Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» Johannes 13:15

Disippelgjøringen

Nye medlemmer står fortsatt som en viktig del av arbeidet som gjøres i menigheten. Ære være Gud for veksten vi har vært vitne til. Ber om at dere fortsetter med forbønn for denne tjenesten.

Vi har døpt to personer som er frukt av vårt disipelarbeid. Vi er veldig glade fordi vi ser resultater fra vår tjeneste. Vi er super glade fordi vi ser hva Gud gjør med menn som tror på Gud; deres liv blir forvandlet ved Guds herlighet.

Samarbeid med lokalpoliti

Den siste perioden har også vært veldig spennende fordi vi har startet et samarbeid med lokalpolitiet. De har hatt opplæringskurs for hele byen. Vår første workshop var med temaet «Seksuelt overgrep på internett». Planen videre er å snakke om temaer som familievold, seksuelt overgrep og mobbing. Responsen har vært veldig positiv. Vi ønsker at menigheten skal motta slik informasjon slik at de vet hvordan de kan håndtere slike situasjoner.

Servicekontakten

Vi har også begynt å hjelpe ulike familier som er i økonomiske problemer. På et av bildene under deler vi ut kurver med mat. Dette gjøres hver måned. Vi takker de som hjelper oss til å utføre dette arbeidet. For tiden er det mye arbeidsledighet og mange familier går gjennom økonomiske kriser. Gjennomsnittet har en månedsinntekt ca. på 700 euro (rundt 7000 norske kroner red.anm.) Fattigdommen og arbeidledigheten er tydeligst i landsbyene.

Nye utfordringer ... for Guds herlighet

Vi er den første pinsemenigheter, som skal tjene i fengselet i Villena.

Vi står ovenfor en stor utfordring. Etter måneder med papirarbeid og tillatelser har vi fått fullmakt til å jobbe i fengsel som ligger i byen Villena, 31 km fra Petrer. Den har 1100 innsatte med både menn og kvinner. Her kan vi komme hver dag og har friheten til å forkynne Guds ord. Vi ber om forbønn, vi er utrolig takknemlig for denne muligheten – Gud være lovet! Be for oss, vi trenger det.

For tre uker opplevde menigheten Cristo Vive («Kristus lever») i Alicante et gjennombrudd.De har de siste fire årene også drevet et arbeid i et fengsel i Alicante. For bare tre uker siden ble 28 innsatte, både kvinner og menn, døpt. Selv etter mange utfordringer med tanke på tillatelser ble det endelig utført. Gud er god, det er alltid en ny mulighet!

Tusen takk menigheter for støtte og hjerte til misjon (kollekt til misjon under sommerkonferansen). Vi har investert i 32 nye stoler til vår kafeteria.

«Nåden være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforgjengelighet!»

 «VI GÅR LENGER OG VI STOPPER IKKE»

Velsignelser
Jose & Elisabeth