Vis meny
Ny rektor ved Oasen Skole

Ny rektor ved Oasen Skole

Hilde Grimm er tilsatt som ny rektor ved Oasen skole. Hun har vært konstituert i stillingen siden 1. juli, men går nå inn permanent som øverste leder ved skolen, fra 1. desember.

  |   Av: Terje Tveit  |   06.12.2013  |   Oasen skole

Hilde har jobbet ved skolen i ni år (siden 2004), og i åtte av årene har hun vært inspektør og med i skolens ledergruppe. Det er nå ett år siden hun tok en mastergrad i skoleledelse. Masteroppgaven hennes gikk ut på å analysere hvordan det kristne innholdet er med på å prege de kristne privatskolene i landet vårt, i alt ca. 60 skoler. Gjennom dette arbeidet har hun oppnådd tillit og blitt valgt inn i styret for skolenes medlemsorganisasjon, KFF (Kristne Friskolers Forbund). Styrejobben her går i stor grad ut på å arbeide overfor departement og Storting for å bedre rammevilkårene for privatskolene.

Hilde er en energisk leder som går i gang med oppgaven med stor begeistring, og gleder seg til å ta fatt på de mange oppgavene sammen med medarbeiderne sine på skolen - i alt over 50 ansatte.
 
- At elevene skal trives på skolen er noe jeg og medarbeiderne kommer til å jobbe hardt for hver eneste dag, sier Hilde. - Trivsel er selve grunnsteinen i skolehverdagen, og læringen blir gjerne god når vi har elever som trives her.

Lytt til Oddvar Isachsen i radio Filadelia intervjue Hilde R. Grimm

Informasjon

Skolen er organisert som et aksjeselskap og eiere er Oasen Bibelsenter i Søgne, Filadelfia i Kristiansand og Hånes Frikirke. Den ligger sentralt på Birkelid i Songdalen kommune, ca. 12 minutter å kjøre fra Kristiansand. Elevene kommer hovedsaklig fra kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand, men også andre kommuner har vært representert.

Da skolen startet, den 1. januar 2002, var det 33 elever som begynte i den nedlagte sukkertøyfabrikken på Mjåvann Industriområde. Etter 1 1/2 år flyttet skolen til Birkelid, et naturskjønt område som tilhører Songdalen kommune, og her har det vært bedre muligheter for vekst til dagens elevtall og over 50 ansatte.
 
Privatskoler blir ikke fullfinansiert av staten og må derfor ta skolepenger fra foreldrene. Skolepengene kr 800 for første barn, 500 for andre barn og 400 for hvert av de resterende barn i en familie. (på ungomstrinnet er satsen 50 kroner høyere). Inntak av elever kan skje fortløpende, men hovedopptaket før et nytt skoleår er 1. mars.

Oasen skole

Les mer om skolen og søk om plass via www.oasen.skole.no