Vis meny
Omsorgsarbeidet

Omsorgsarbeidet

Filadelfia Kristiansand er et menighetsfellesskap som ønsker å rette ut en hjelpende hånd til mennesker som på en eller annen måte har behov for omsorg. Store deler av vårt omsorgsarbeid er helt eller delvis basert på frivillig arbeid, men innenfor noen fagområder har vi også en dyktig stab for å kunne ivareta nødvendig kvalitet og kompetanse.

  |   Av: Frode Daland  |   30.10.2013 

Vårt omsorgsarbeid består av:

Avlastningstilbud for ungdom
I samarbeid med Kristiansand kommune tilbyr vi avlastning til foreldre som har ungdommer med utvidede behov. Tilbudet består av en helg med aktiviteter og soosialt fellesskap en helg hver måned. I tillegg arrangeres det en ukes sommerleir. Les mer om avlastningstilbudet for ungdom - trykk her!

ServiceKontakten
Vår frivillighetssentral som kostnadsfritt utfører praktiske og sosiale tjenester for mennesker med behov. Dette kan være alt fra hjelp med hagearbeid og snømåking til barnevakt og hjelp til å gå til butikken m.v.
Hovedprinsippet her er at vi ikke utfører arbeid som krever fagfolk eller overstiger en viss mengde. Bortsett fra det ønsker vi å hjelpe etter beste evne. Les mer om ServiceKontakten - trykk her!

Bønn- og veiledningssenter
Dette er et tilbud til mennesker i alle livssituasjoner som opplever at livet er vanskelig. Vi tilbyr taushetsbelagte samtaler hos ansatte og menighetsmedlemmer som er opplært og egnet for oppgaven. Tilbudet er i utgangspunktet kostnadsfritt, men ved betjening utover tre samtaler vil man ved stor pågang enten stille seg bakerst i køen, eller man kan betale kr. 300,- for de videre samtalene. Les mer om Filadelfia Bønn- og veiledningssenter - trykk her!

Rusrehabilitering
Filadelfia Omsorgssenter (FOS) har siden starten i 1997 vært et tilbud for mennesker i nød med rusrelaterte problemer. Tilbudet er rettet mot personer over 18 år som vil en forandring i livet sitt. Arbeidet består av flere omsorgssentre og arbeid i Kristiansand og Byglandsfjord. Les mer om Filadelfia Omsorgssenter - trykk her!

Treffpunkt for mennesker med psykisk utviklingshemming
Annenhver uke er det Torsdagstreff for mennesker med psykisk utviklingshemming. Dette tilbudet har i en årrekke vært et populært treffpunkt med sang, andakt, sosialt fellesskap og enkel bevertning. Les mer om Torsdagstreff - trykk her!

Trivselsenter
Med utgangspunkt i en ny generasjon godt voksne og eldre som har andre ønsker og behov enn tidligere, jobber menigheten med et konsept som har fått navnet Trivselssenteret. Arbeidet har som mål å tilby utvidet livskvalitet, aktiviteter og fellesskap. Les mer om Trivselssenteret - trykk her!

Besøkstjeneste
Filadelfia Kristiansand har en stor andel eldre som vi verdsetter og setter veldig høyt. Denne delen av menigheten som i mange tilfeller ikke er så mobile som tidligere i livet, får jevnlige besøk både ved fødselsdager og høytider.

Sykebesøk
En tjeneste som retter seg mot de av våre medlemmer som opplever sykdom. Så langt vi er i stand til å finne ut av hvem som er syke, ønsker vi å komme på besøk både på sykehus eller bosted.

Filadelfia bønn og veiledningssenter

Velkommen til Filadelfia bønn og veiledningssenter. For deg som ønsker forbønn eller...

Når dere faster!

Tidlig i undervisningen til Jesus tar han opp temaet faste. I bergpreknen hans leser vi...

Bønn- og faste uker

Filadelfia Kristiansand har Bønn- og Fasteuker fra og med mandag 29. oktober kl. 00:00 til...

Filadelfia Omsorgssenter

Filadelfia Omsorgsenter (FOS) er et tilbud til mennesker med rusrelaterte problemer.

Torsdagstreff

Torsdagstreff er for mange mennesker et av ukas høydepunkt. Det er et treffpunkt for...

Trivselsenteret

Trivselssenteret er et stort og åpent lokale med to stuer, kjøkken, treningsrom og...

Kontaktinformasjon

Avlastningstilbud for ungdom
Hilde Lauvland Andresen
Tlf: 982 68 466

ServiceKontakten
Daniel Steinsland
Tlf: 472 94 865
Send epost

Bønn- og veiledningssenter
Monica Valvik Sannarnes
Tlf: 982 68 475
Send epost

Torsdagstreff
Hilde Løland Lunde
Tlf: 480 24 311

Trivselsenteret
Bodil Valvik
Tlf: 480 90 858
Send epost

Sykebesøk
Menighetskontoret
Tlf: 380 23 400
Send epost

Kjenner du til noen av våre medlemmer som er syke eller som på andre måter er i behov av et besøk, så setter vi pris på informasjon om det til menighetskontoret.

Informasjonsbrosjyre