Vis meny
Bønneemner for avdelingene

Bønneemner for avdelingene

Hver avdeling i Filadelfia legger her ut oppdaterte bønne og takkeemner for det arbeidet som drives. Vær med å be over disse områdene så kan vi sammen se hvordan arbeidet vokser og bønneemnene omgjøres til takkemner i tiden framover.

  |   Av: Admin  |   31.08.2016 

TRIVSELSARBEIDET 50+ / FORMIDDAGSTREFF

-Takk for Guds-nærværet i samlingene.

-Takk for alle nye som kommer. Be om at de skal kjenne seg inkludert i  fellesskapet.

-Be om at hver enkelt blir åndelig fornyet, gjennom et personlig møte med Jesus.

-Be om at flere i voksen/eldre -generasjonen gir seg til tjeneste.

-Be om at det bygges gode relasjoner mellom generasjonene.

 

SERVICEKONTAKTEN:

- Takk for alle våre trofaste og frivillige medarbeidere.

- Takk for all maten vi får

- Takk for alle enkeltmennesker og familier vi får møte gjennom oppdragene.

- Be om flere frivillige både på dagtid og kveldstid

- Be om et gjennombrudd for alle brukerne vår som ikke er kristne at de skal bli frelst.

- Be om god og effektiv organisering 

- Be om at Gud gir oss kreativitet til å tenke nytt og større slik at vi kan nå enda flere i byen.

- Be om god økonomi

- Be om ny bil 

 

 

BARNE OG JUNIORARBEIDET

Takk:

-Takk for hvert enkelt barn i menigheten -Takk for alle gode ledere som gir av sin tid og sine gaver.

-Takk for alle nye barn som kommer

Be

- Be om at barna skal bli sett og trives i menigheten

- Be for nye ledere, at de som har et hjerte for barna finner sin plass

- Be om at barna får personlige opplevelse med Jesus og vokser i troen.

- Be om at vi må også nå ut til barna i byen med evangeliet i forbindelse med Vennefest og annet.

 

SANG OG MUSIKK

Takk og be for alle som er med.

Be om at hver enkelt skal innta sin tjeneste.

Be om at alle skal bevare sin relasjon til Jesus.

Be om nye sanger og kreativitet.

Be for trivsel og enhet i miljøet.

Be om flere musikere.

 

SOLKOLLEN BARNEHAGE

Vi ber om at det skal bli en god overgang for alle når vi får ny eier av barnehagen, og at det skal føre til at flere barn i Norge skal få mulighet til å velge en barnehageplass hvor Jesus får sin naturlige plass.

Vi er takknemlige for at menigheten vil stå sammen med oss i bønn:-)

DAMER I BYEN

Takk Gud for din trofasthet og at du sørger for oss

Takk for at Line Ringvoll er ansatt i 100% nyopprettet prosjektstilling 

Be at møtene og gruppesamlingene preges av Jesu kjærlighet og kraft, og at alle damer føler seg møtt og sett

Be at damer blir frelst og fornyet i sitt liv med Jesus, og bygger sine liv på fjell, Matt 7.24-27

Be at damene vokser til kvinnes fulle modenhet

Be at bibelgrupper, undervisningsopplegg, formiddagsgruppe og stormøter bygges videre etter Guds plan

Be om beskyttelse for arbeidet og for alle medarbeidere samt lederteamet ved Berit, Line og Kjersti

Be at DiB finner sin plass i Q42 og vokser inn i den nye tiden etter Guds plan og vilje