Vis meny
Avlastningstilbudet PUFF

Avlastningstilbudet PUFF

Avlastningstilbudet PUFF – Positiv Ungdom Fremover i Fellesskap – er et avlastningstilbud for ungdom med spesielle behov. På turer til ulike steder i Agder jobber vi målrettet for at ungdom får gode opplevelser, opplever mestring og utvikler vennskap i trygge rammer. Filadelfia driver dette arbeidet på anbud fra Kristiansand kommune.

  |   Av: Hilde Lauvland Andresen  |   20.01.2020 

I PUFF blir hver enkelt ungdom sett og hørt og de møter omsorgsfulle voksne. Noen ganger trenger ungdom et trygt PUFF fra en voksen for å møte nye utfordringer og for å få nye mestringsopplevelser. Andre ganger trenger ungdom tid til å sitte ned på en PUFF for å hvile og bare være en del av felleskapet. Alt dette rommer vårt avlastningstilbud.

Mål

  • Foresatte skal få avlastning fra den daglige omsorgen.
  • Ungdom skal oppleve gode og positive relasjoner i trygge rammer.
  • Ungdom skal oppleve mestring og glede gjennom ulike aktiviteter.

Visjon

Ungdom skal utvikle bedre selvbilde og sosial kompetanse gjennom positive og trygge relasjoner, og gjennom mestring av oppgaver og aktiviteter. Gjennom deltagelse i PUFF skal de stå bedre rustet til livet!

Praktisk informasjon

Avlastningstilbudet PUFF har årlig 11 helgeturer (fredag – søndag) og en sommeruke (mandag – søndag).

PUFF består av to grupper delt inn etter oppfølging- og tilretteleggingsbehov. For å delta må ungdommen bo hjemme hos foresatte og de må få innvilget søknad om avlastning fra Kristiansand kommune/Forvaltning og koordinering.

Vårt tilbud blir gjennomført i tett samarbeid mellom kommune, foreldre og ansatte.

 

Kontaktinformasjon

Hilde Lauvland Andresen
Mobil 934 92 800
Send epost