Vis meny
Avlastningstilbudet PUFF

Avlastningstilbudet PUFF

PUFF er et avlastningstilbud for ungdommer med spesielle behov, som vi driver på anbud fra Kristiansand kommune. Vi reiser på tur til ulike steder med ungdommene en helg i måneden (fredag - søndag) og en uke hver sommer (søndag - lørdag).

  |   Av: Febe Pettersen  |   30.10.2013 

PUFF står for
- Positiv
- Ungdom
- Fremover i
- Felleskap

En PUFF kan man også sitte å hvile på!
Alle kan også trenge en PUFF i ryggen for å komme videre...

Mål
·      Foreldrene skal få avlastning fra den daglige omsorgen
·      Ungdommene skal oppleve gode og positive relasjoner i trygge rammer
·      Ungdommene skal oppleve mestring og glede gjennom utvalgte aktiviteter

Visjon
Ungdommene skal utvikle et bedre selvbilde og sin sosiale kompetanse gjennom positive og trygge relasjoner, og gjennom mestring av oppgaver, aktiviteter og relasjoner. Gjennom deltagelse på PUFF skal de stå bedre rustet til livet videre.

Gruppene
PUFF består av tre grupper, delt inn i forhold til behov for oppfølging/ tilrettelegging  og alder. For å kunne delta på PUFF må ungdommene bo hjemme og foreldrene må få innvilget søknad om avlastning fra Kristiansand kommune/ EBT. Vårt tilbud blir gjennomført i nært samarbeid med kommunen, foreldrene og lederne som er med på turene. 

Kontaktinformasjon

Hilde Lauvland Andresen
Mobil 934 92 800
Send epost