Vis meny
Rapport Trivselssenteret – San Ramon

Rapport Trivselssenteret – San Ramon

Liv Haug, misjonæren vår i Peru har sendt oss rapport over byggingen av Trivselssenteret.


  |   Av: Administrator  |   02.05.2016  |   Misjon

Takplatene  som firmaet hadde lovet oss denne uken har dessverre ikke kommet  til landet fra Venezuela. Nå har firmaet som selger disse spesielle takplatene som er akustiske og reduserer lyden og varmen, som begge deler er viktige for oss, siden vi har tropevarme og troperegn, lovet at de kommer i slutten av mai. Siden de er så vanskelig å få kjøpt, har vi i tro bestilt takplater til bakeriet også.  Det vil koste til sammen US$ 18000 å få ferdig begge takene i takplater, tak-konstruksjon på bakeriet og arbeidskontrakter.

I april er det meste av  pussearbeid innvendig av tak og vegger i første og andre etasje blitt ferdig. Vi har brukt pengene som har kommet inn til å kjøpe materiales som sement og sand, så vi har ikke kommet videre med betalingen av denne arbeidkontrakten på pussingen, av 1-2 etasje som vi skylder  ca kr. 170 000, men muremesteren har lovet å vente til det kommer flere gaver.

Utvendig så har også pussearbeidet avansert i april. Noe av en hovedvegg er ennå ikke pusset på grunn av heiseanlegget og ellers er det  to  ytter- vegger som ennå ikke er pusset på hovedbygget. Dette arbeidet vil også bli ferdig i løpet av mai.

Pussetarbeidet i bakeriet er også kommet langt. Første etasjen e ferdig og det meste av bakeri-avdelingen er også ferdig, mens de to rommene i andre etasje over utsalgslokalene ennå ikke er  ferdig.

I mai vil også pussearbeidet av ytterveggene av hovedbygget og bakeriet bli ferdig. Vi håper at takplatene som mangler komme i slutten av mai,  som de har lovet oss så vi kan få ferdig takene i juni. Muremesteren har også begynt å pusse noe innvendig i III etasje. Jeg håper vi kan holde arbeidet i gang på Trivselssenteret fram til juni til vi har fått takene på plass, og da planlegger jeg å stoppe arbeidet den tiden som er nødvendig, til vi har betalt kontraktene på pussearbeidet som er i gang, før vi kan fortsette arbeidet som mangler, så vi er takknemlig for hver kr. som kommer. Men det er fantastisk å oppleve all den støtten vi har fått til dette prosjektet og at vi har kommet så langt, så jeg håper at du fortsatt vil være  å gi og be for dette prosjektet, til det blir ferdig, for behover for å hjelpe de eldre hjemløse og kvinner og barn som er utsatt for vold, bare øker i Peru, hver dag, dessverre.
Med 250 medhjelpere som vil gi 250 kr. pr. mnd i 2 år, og en del enkeltgaver vil vi kunne nå målet, og det  er fortsatt flott om du vil være med å hjelpe til å få tak i medhjelpere til dette prosjektet i 2016 . 
Filadelfia, Marvikveien 140, 4632 Kristiansand, støtter dette prosjektet og gaven kan settes inn på Filadelfia konto i Spareskillingsbanken, nr. 3060.19.42298, merket San Ramon- Peru. 100% av gaven du gir, går til prosjektet. Om du ønsker å gi pr. mnd kan du få tilsendt en giro-avtale blankett fra Filadelfia, Kristiansand, og om du oppgir ditt personnummer kan du også få en bekreftelse på skattefradrag, eller bruke kontoen min til misjon, Spareskillingsbanken: 3060 31 58292
“For vår Gud, er alt mulig”
Søsterhilsen
Liv sign