Vis meny
Rutine for varsling

Rutine for varsling

Det er vårt ønske at Filadelfia skal være et trygt og godt sted å være for alle, men om du skulle oppleve uønsket adferd er det ønskelig at du varsler om det.

  |   Av: Frode Daland  |   10.04.2019  |   Varsling

Varslingsrutinen til Filadelfia gjelder for alle ansatte og medarbeidere, i tillegg til deltakere ved våre arrangement og turer m.v. Det er ønskelig at varsel så langt det er mulig leveres til leder i den avdelingen det gjelder, men om det ikke skulle være aktuelt eller mulig kan varsel sendes via e-post til  som mottas av Hilde Løland Lunde og Øyvind Valvik, som igjen tar saken videre med resten av varslingsteamet. Ønsker du mer informasjon om selve varslingsrutinen kan også samme e-post benyttes.

Les mer og benytt gjerne vårt skjema for intern varsling av kritikkverdige forhold (pdf). Mottatt varsel behandles konfidensielt og kommuniseres kun innenfor fast beskrevet rutine.


Varslingsteamet er oppnevnt av Lederrådet i Filadelfia og består av: 

  • Valgt Verneombud i henholdsvis Filadelfia eller Kristiansand Kongressenter AS
  • Hilde Løland Lunde - Personalleder
  • Øyvind Grimestad - Leder av vertskapstjenesten
  • Øyvind Valvik - Hovedpastor

Ved inhabilitet trer den inhabile ut av varslingsteamet, og settemedlem oppnevnes av Lederrådet.