Vis meny

Bibelskolen i Filadelfia Kristiansand

Filadelfia Kristiansand har gjennom flere år opplevd at mange mennesker har blitt frelst, og at Gud gir menigheten en stadig mere omfattende plan for hvordan vi kan påvirke byen og landet! Kom til Kristiansand og ta ett eller 2 år på bibelskole!

  |   Av: Jan Frithjof Bay Gundersen  |   07.09.2017  |   Fakta og visjon skole

Bibelskolemiljøet i Filadelfia Kristiansand består av en avdeling av Menighetsbibelskolen i Sandefjord (MBS), som er en NOKUT-godkjent fagskole og LEV Bibelskole.

Vi ønsker å bygge ekte og hele mennesker, som vet hvem de er og har en oppriktig og trygg relasjon med Jesus! Mennesker som med sin identitet i Jesus kan bringe livet med Ham ut i samfunnet i musikk, politikk, næringsliv, barn og unge, helse og omsorg, misjon, media og menighet m.m.

LEV Bibelskole har fordypning innen:

  • Evangelisering
  • Musikk og lovsang

Menighetsbibelskolen (MBS) har fordypning innen:

  • Omsorgslinje
  • Media og kommunikasjon

 

Begge bibelskolene har tilholdssted i menigheten Filadelfia Kristiansand og har grunnleggende undervisning innen tema som f.eks gamle testamentet, nye testamentet, misjon og teamturer, etc.

Avhengig av hvilken "fordypning" du er mest interessert i kan du søke plass på følgende bibelskole:

 

      

 

Trykk for å søke plass! (MBS)   Trykk for å søke plass! (LEV)


Skolepenger
Skolepenger for skoleåret 2018/2019 er kr. 20 000,-. Påmelding kan skje fortløpende, men begrenses eventuelt av plass.

Studieturene for skoleåret er kr. 22 000,-.

Totalt vil skolepenger og studieturer utgjøre kr. 42.000,-


Skoledagen
Det er skole 4 dager i uka fra tirsdag til fredag. Skoledagen starter kl. 08:30 med bønn og lovsang. Etter dette har vi undervisning, praksis eller valgfag frem til kl. 14.00.

Godkjenning
Begge bibelskolene er godkjente og studenter har anledning til å søke lån og stipend i Lånekassen.

Søknad

  • Søkere må være fylt 18 år.
  • Søknad sendes elektronisk.
  • Søknader mottas fortløpende gjennom hele året.
  • Søkere vil motta bekreftelse på mottatt søknad, og informasjon om opptak senest to uker etter at søknad er sendt.

Nyheter fra skolen

Kontaktinformasjon

Trykk for å søke plass! (MBS)
 
Trykk for å søke plass! (LEV)

Bibelskolen i Filadelfia Kristiansand
Dronningensgate 91
4608 Kristiansand

Tlf: 380 23 400
Send epost

Kontaktpersoner

Jan Frithjof Bay Gundersen
Tlf: 982 68 464
Send epost

Kjell Ohldieck
Tlf: 47455336
 

 

Relatert