Vis meny

Oasen skole

HVIS KRISTNE VERDIER ER VIKTIG...

  |   Av: Admin  |   17.06.2019  |   Fakta og visjon skole
Oasen-skolene
Oasen-skolene er 10-årige friskoler eid av menighetene  Oasen BibelsenterFiladelfia Kristiansand og Hånes Frikirke. Den første Oasen-skolen, Birkelid, ble etablert i 2002 i Songdalen og har ca. 230 elever. Høsten 2015 startet Oasen skole Strømme og Oasen skole Mandal opp. De har ca. 70 elever hver, og vokser jevnt. Høsten 2017 startet Oasen skole Vågsbygd opp, med 14 elever.
 
Hvorfor kristen friskole?
Skolene har kristne grunnverdier som rettesnor. Jesus er vårt beste eksempel på nestekjærlighet, og han viser oss at hvert menneske er unikt og verdifullt. Dette ønsker vi skal prege skolehverdagen. Bønn og kristne sanger er naturlige innslag på morgensamlingene, og på denne måten ivaretar vi også vår kristne kulturarv. I KRLE har skolene en egen godkjent læreplan, men ellers brukes de samme læreplanene som i den offentlige skole. Vi fjerner ikke noe fra læreplanene, men vi supplerer dem ved å søke og se bibelske perspektiv i fagene.
 
Ungdomskole
Oasen skole Birkelid har mange års erfaring med ungdomstrinnene. Høsten 2017 startet Mandal, Strømme og Vågsbygd opp ungdomsskoler. Ungdomsårene er svært avgjørende for barns selvbilde, verdivalg og trivsel. Vi vil ha ungdomsskoler som ivaretar alle typer ungdom, noe som legger et godt grunnlag for videre valg og vekst. Skolene tilbyr alle elevene hver sin PC/ Chromebook og en flott tur på 10. trinn.
 
Fokusområder
VERDIER - Godt samarbeid med foreldre, karakterbygging, trygghet, trivsel, struktur og orden, respekt for andre og tett oppfølging av den enkelte, er verdier som vi setter høyt. Dette skaper et godt læringsmiljø og elever som trives!

TILPASSET UNDERVISNING - Vi ønsker å utfordre elevene ut fra hvert barns faglige nivå og evner. Nivådelte lekseplaner og tilpassede skoleoppgaver legger vi stor vekt på. Stasjonsundervisning og varierte arbeidsoppgaver er også med på å motivere elevene.

DIGITAL KOMPETANSE - Oasen-skolene har fokus på digital kompetanse: Bærbar PC/Chromebook til alle elevene gjennom ungdomsskolen, projektor i hvert klasserom, Google Classrom som læringsplattform og digital tavle (Smart Board) i mange klasserom.
 
SFO
Oasen-skolene tilbyr SFO for 1.-4. trinn. Det kan søkes om SFO-plass på eget søknadsskjema.
 
Skolens visjon
KUNNSKAP på høyt nivå, i samsvar med den enkeltes forutsetninger. KARAKTER og livsstil som beskrevet i Guds ord. KJENNSKAP til Gud som Far, Jesus som Frelser og Den hellige ånd som veileder.
 
Velkommen
Elever og foreldre er velkomne til å avtale et besøk på Oasen-skolene for å se hvordan vi har det. Se ellers info og søknadsskjema på skolens hjemmeside og Facebook.
 
Søknadsfrist og inntak
Søknadsfrist for hovedinntak og andre inntak til 1. trinn for neste skoleår er 1. mars. Hovedinntaket skjer innen 1. april. Etter hovedinntaket tas det opp elever fortløpende dersom det fremdeles er ledige plasser. Første inntak til 1. trinn er 15. desember.
 
Beliggenhet og skyss
Oasen-skolene ligger sentralt plassert for bussforbindelser. Hjemkommunen dekker utgiftene til skoleskyss etter samme regler som for offentlig skole.
 
Pris
Prisen for en elevplass pr. måned
 
BARNESKOLEN 
Kr 920,- for første barn
30% moderasjon barn nr. 2
50% moderasjon resterende barn
 
UNGDOMSSKOLEN 
Kr 980,- for første barn
30% moderasjon barn nr. 2
50% moderasjon resterende barn
 
Det kan søkes om fritak for skolepenger basert på familiens inntekstgrunnlag
 
SKOLENES KONTAKTINFO: Oasen-skolene Postbok 1064 4682 Søgne Telefon: 38 18 30 60 E-post: post@oasenskole.no

BROSJYRE - (LAST NED!)

Oasen skole

Les mer om skolen og søk om plass via www.oasenskole.no

Brosjyre - last ned!

SKOLENES KONTAKTINFO

Oasen-skolene
Postbok 1064
4682 Søgne
Telefon: 38 18 30 60
E-post: post@oasenskole.no