Vis meny

Oasen skole

Filadelfia er medeier i Oasen skoler som er kristne privatskoler. Våre medlemmer er representert i både stab og styre, såvel som elever.

  |   Av: Lasse Rosten  |   07.02.2014  |   Fakta og visjon skole

Oasen-skolene er friskoler eid av menighetene Oasen Bibelsenter i Søgne, Filadelfia Kristiansand og Hånes Frikirke. Oasen skole Birkelid, ble etablert i 2002 i Songdalen og har nå ca. 240 elever. Høsten 2015 startet Oasen skole Strømme og Oasen skole Mandal opp. Begge skolene har over 70 elever, og vokser jevnt. Høsten 2017 startet Oasen skole Vågsbygd med 14 elever.

Oasen skolene har kristne grunnverdier som rettesnor. Jesus er vårt beste eksempel på nestekjærlighet, og han viser oss at hvert menneske er unikt og verdifullt. Dette ønsker vi skal prege skolehverdagen. Bønn og kristne sanger er naturlige innslag på morgensamlingene, og på denne måten ivaretar vi også vår kristne kulturarv. I KRLE har skolene en egen godkjent læreplan, men ellers brukes de samme læreplanene som i den offentlige skole. Vi fjerner ikke noe fra læreplanene, men vi prøver å se alle fagene i et bibelsk perspektiv.

Privatskoler blir ikke fullfinansiert av staten og må derfor ta skolepenger fra foreldrene. Skolepengene utgjør i 2019 kr 920,- pr mnd for første barn. Barn nummer to får 30% rabatt og øvrige får 50% rabatt (på ungdomsskolen) er det et tillegg på kr 60, pr mnd). Foreldre med lav inntekt kan få fritak fra foreldrebetaling iht statens satser.

Inntak av elever kan skje fortløpende, men hovedopptaket før et nytt skoleår er 1. mars.

For mer informasjon er du velkommen til å besøke vår nettside www.oasenskole.no, eller ta kontakt med din nærmeste skole!

 

Oasen skole

Les mer om skolen og søk om plass via www.oasenskole.no

Kontaktinformasjon

Øyvind Valvik
Styremedlem
Telefon: 982 68 460
Send epost