Vis meny
Smittevern i Filadelfia

Smittevern i Filadelfia

Les hvordan smittevernreglene påvirker gudstjenester og barnemøtet.

  |   Av: Øyvind Valvik og Tanja Skretting  |   06.11.2020  |   Menighet

De siste dagene har det stadig kommet innskjerpinger av smittevernreglene. Foreløpig har det ikke kommet ytterligere begrensninger på antall deltakere, så vi velger som tidligere å holde to gudstjenester; en kl. 10:00 for voksne uten barn og en for barnefamilier kl. 12:00. 

Alle  melde seg på i forkant, via vår hjemmeside. De som tidligere har meldt seg på ved ankomst, kan ikke lenger regne med å få plass.

For å følge myndighetenes anmodning om begrensning av sosial kontakt har vi besluttet å ikke ha kirkekaffe etter møtet og unngå mingling i vestibyleområdet.

Fabriken har så langt vi kjenner til, valgt å holde kaffebaren åpen, men det blir da deres «arrangement».

Begge gudstjenestene vil som tidligere være relativt like, men kirkelige handlinger som dåp, barnevelsignelser, medlemsopptakelse vil bli fordelt etter hva som er mest tjenlig. Vi håper med dette at begge gudstjenester vil være relativt fulle og at vi blir enda mer skjerpet på å følge smittevernreglene.

I og med at reglene stadig blir endret vil vi så langt det er mulig holde våre medlemmer oppdatert enten via sms eller på vår hjemmeside.

Vær varmt velkommen til møtene som ligger foran, ta del i fellesskapet og vær med å bygge gode relasjoner med Herren og hverandre.

Barnemøtet

Kommunen er veldig positive til at vi i Filadelfia gjennomfører barne- og juniorarbeid. Det er, med dagens koronarestriksjoner, lov med opptil 50 deltakere på arrangement uten fastmonterte stoler. Blant barna gjelder ikke én-metersregelen, kun for oss voksne.

Meld på familien som vanlig før du kommer på våre nettsider.. Vi starter gudstjenesten sammen i storsalen. Stolrekkene blir nummerert og det er viktig at dere husker hvilke nummer dere og barna deres sitter på. Dette er for å gjøre arbeidet med en eventuell smittesporing enklere. 

Når barna går ut fra gudstjenesten deles de opp i grupper hvor de igjen blir registrert:

  • Smilehullet går rett til resturanten.
  • 4/5 år–4. klasse går til bisalen
  • 5.–9. klasse (Junior) møtes ned ved trappa, går samlet med leder til Hjørnebygget.

Alle må velge en gruppe, også dere foreldre som følger barn. Dette er for å begrense en eventuell smittesporingsprosess.

Etter gudstjenesten hentes barna ved bisalen. Viktig at vi også her tenker på smittevern og én-metersregel. Så oppfordrer vi alle til å være sosiale innenfor de restriksjonene som vi har.